Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Farmacja (nwj) z programem jak na studiach stacjonarnych (KRK)

Informacje o programie studiów

Kod: 17540150-KRK
Nazwa: Farmacja (nwj) z programem jak na studiach stacjonarnych (KRK)
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
Czas trwania: 5 lat i 6 miesięcy (11 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: farmacja
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Farmaceutyczny (od 1945/46) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Rok akademicki 2019/20 - ...

Zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi właściwą uchwałą Senatu UMK.

Warunki przyjęcia:
Rok akademicki 1970/1971 - Rok akademicki 2018/19

świadectwo dojrzałości, konkurs świadectw dojrzałości lub egzamin wstępny

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z farmacji
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent po ukończeniu studiów na kierunku farmacja uzyskuje tytuł zawodowy magistra farmacji. Dyplom potwierdza wykształcenie zgodne ze standardami programowymi dla farmaceutów obywateli państw Unii Europejskiej ustanowionymi Dyrektywą 2005/36/WE i jest podstawą do wystąpienia do Okręgowej Izby Aptekarskiej o wydanie prawa do samodzielnego wykonywania zawodu farmaceuty, które zezwala na podjęcie pracy w zawodzie.

Dalsze studia:

studia podyplomowe, kształcenie w szkole doktorskiej

ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)