Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
(samodzielne specjalności)
administracja (4)
analityka medyczna (2)
analiza danych (2)
archeologia (2)
architektura informacji (2)
architektura wnętrz (3)
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (2)
astronomia (2)
audiofonologia (2)
automatyka i robotyka (2)
bezpieczeństwo narodowe (1)
bezpieczeństwo wewnętrzne (4)
biologia (2)
biologia sądowa (1)
biotechnologia (2)
biotechnologia (2)
biotechnologia medyczna (2)
chemia (5)
chemia i technologia żywności (1)
chemia kosmetyczna (2)
chemia kryminalistyczna (1)
chemia medyczna (2)
Cognitive Science (1)
diagnostyka molekularna (1)
dietetyka (4)
doradztwo podatkowe (2)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2)
East and Central European Studies
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (1)
ekonomia (3)
elektroradiologia (2)
etnologia - antropologia kulturowa (2)
farmacja (4)
filologia
filologia angielska (4)
filologia bałkańska (2)
filologia germańska (2)
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (1)
filologia polska (2)
filologia polska jako obca (1)
filologia romańska (2)
filologia rosyjska (2)
filologia włoska (1)
filozofia (2)
finanse i rachunkowość (5)
fizjoterapia (6)
fizyka (2)
fizyka techniczna (3)
geografia (2)
geografia i kształtowanie środowiska (1)
geoinformacja środowiskowa (1)
Global Change Biology (1)
gospodarka cyfrowa (1)
gospodarka przestrzenna (1)
gospodarka przestrzenna i geozarządzanie (2)
grafika (1)
historia (2)
historia sztuki (2)
informatyka (7)
informatyka stosowana (2)
Interdyscyplinarna Szkoła Doktorancka (1)
International Politics and Diplomacy (1)
inżynieria biomedyczna (1)
inżynieria biomedyczna (studia wspólne) (1)
japonistyka (2)
język obcy w biznesie
kognitywistyka (2)
komparatystyka literacko-kulturowa (1)
komunikacja i psychologia w biznesie (4)
konserwacja i restauracja dzieł sztuki (1)
kosmetologia (2)
krytyka artystyczna (1)
kulturoznawstwo (2)
lekarski (8)
lingwistyka praktyczna i copywriting (1)
lingwistyka stosowana (3)
logistyka (2)
logopedia (1)
makrokierunek MAKROKIERUNEK
malarstwo (2)
matematyka (2)
matematyka i ekonomia (1)
matematyka stosowana (1)
materiały współczesnych technologii
medioznawstwo (1)
nauki o rodzinie (2)
ochrona dóbr kultury (3)
ochrona środowiska (2)
optometria (1)
optyka okularowa z elementami optometrii (1)
organizacja opieki nad osobą starszą (2)
pedagogika (4)
pedagogika medialna (1)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (1)
pedagogika specjalna (3)
Physics and Astronomy (1)
pielęgniarstwo (4)
politologia (3)
polityka publiczna
polityka społeczna
położnictwo (2)
praca socjalna (2)
prawo (2)
prawo ochrony środowiska
psychologia (1)
ratownictwo medyczne (1)
religioznawstwo
rzeźba (1)
socjologia (2)
sport i wellness (1)
stosunki międzynarodowe (2)
studia bałtyckie
studia menedżersko-finansowe (1)
studia miejskie (1)
studia skandynawsko-bałtyckie (2)
studia wschodnie
Szkoła doktorska (5)
sztuka mediów i edukacja wizualna (3)
teologia (2)
terapia zajęciowa (3)
Tourism Management
turystyka i rekreacja (2)
weterynaria (1)
wojskoznawstwo (2)
wychowanie fizyczne i sport (1)
zakres archeologii (1)
zakres bibliologii i informatologii (1)
zakres biologii (1)
zakres chemii (1)
zakres ekonomii (1)
zakres filozofii (1)
zakres finanse (1)
zakres fizyki i astronomii
zakres geografii (1)
zakres historii (1)
zakres informatyki (1)
zakres językoznawstwo (1)
zakres konserwacji i restauracji dzieł sztuki (1)
zakres literaturoznawstwo (1)
zakres matematyczno-przyrodniczy
zakres matematyki (1)
zakres medycyny (2)
zakres nauk farmaceutycznych (1)
zakres nauk fizycznych (3)
zakres nauk medycznych (5)
zakres nauk o polityce (2)
zakres nauk o sztuce (1)
zakres nauk o zarządzaniu (1)
zakres nauk o zdrowiu (2)
zakres nauk prawnych (2)
zakres pedagogiki (1)
zakres socjologii (1)
zakres sztuk pięknych (1)
zakres sztuk plastycznych
zakres teologia (1)
zarządzanie (6)
zarządzanie informacją i bibliologia (1)
zdrowie publiczne (2)
Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)