Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wszystkie kierunki studiów

Wybierz kierunek, aby przejść do listy programów

Kierunek Specjalności i specjalizacje
(samodzielne specjalności)
makrokierunek MAKROKIERUNEK
administracja (4)
analityka medyczna (2)
analiza danych (2)
archeologia (2)
ekoarcheologia SPECJALNOSC
architektura informacji (2)
architektura wnętrz (2)
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (2)
archiwalna SPECJALNOSC
naukowo-archiwalna SPECJALNOSC
źródłoznawcza SPECJALNOSC
astronomia (2)
audiofonologia (2)
automatyka i robotyka (2)
bezpieczeństwo narodowe (1)
bezpieczeństwo wewnętrzne (4)
biologia (2)
biologia medyczna SPECJALNOSC
biologia ogólna SPECJALNOSC
botanika SPECJALNOSC
gleboznawstwo SPECJALNOSC
mikrobiologia SPECJALNOSC
nauczanie biologii SPECJALNOSC
nauczanie przyrody SPECJALNOSC
nauczycielska SPECJALNOSC
zoologia SPECJALNOSC
biologia sądowa (1)
biotechnologia (2)
agrobiotechnologia SPECJALNOSC
biotechnologia (2)
biotechnologia medyczna (2)
chemia (5)
chemia biomedyczna SPECJALNOSC
chemia kosmetyków SPECJALNOSC
chemia ogólna SPECJALNOSC
chemia polimerów SPECJALNOSC
chemia stosowana SPECJALNOSC
chemia środowiska SPECJALNOSC
nauczanie chemii SPECJALNOSC
nauczycielska SPECJALNOSC
synteza organiczna SPECJALNOSC
chemia i technologia żywności (1)
chemia kosmetyczna (2)
chemia kryminalistyczna (1)
chemia medyczna (2)
Cognitive Science (1)
diagnostyka molekularna (1)
dietetyka (5)
doradztwo podatkowe (2)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2)
East and Central European Studies
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (1)
media rysunkowe SPECJALNOSC
mixmedia SPECJALNOSC
ekonomia (3)
finanse SPECJALNOSC
teoria ekonomii SPECJALNOSC
elektroradiologia (2)
etnologia - antropologia kulturowa (2)
farmacja (3)
filologia
filologia angielska SPECJALNOSC (4)
filologia bałkańska SPECJALNOSC (2)
filologia germańska SPECJALNOSC (2)
filologia romańska SPECJALNOSC (2)
filologia rosyjska SPECJALNOSC (2)
filologia włoska SPECJALNOSC (1)
japonistyka SPECJALNOSC (2)
filologia angielska (4)
nauczycielska SPECJALNOSC
translatoryka SPECJALNOSC
filologia bałkańska (2)
filologia germańska (2)
nauczycielska SPECJALNOSC
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (1)
filologia polska (2)
akademicka SPECJALNOSC
copywriterska SPECJALNOSC
logopedia SPECJALNOSC
nauczycielska SPECJALNOSC
ogólna SPECJALNOSC
wiedza o kulturze SPECJALNOSC
filologia polska jako obca (1)
filologia romańska (2)
nauczycielska SPECJALNOSC
filologia rosyjska (2)
nauczycielska SPECJALNOSC
filologia włoska (1)
filozofia (2)
finanse i rachunkowość (5)
finanse SPECJALNOSC
rachunkowość SPECJALNOSC
fizjoterapia (11)
fizyka (2)
fizyka komputerowa SPECJALNOSC
fizyka medyczna SPECJALNOSC
fizyka stosowana SPECJALNOSC
fizyka teoretyczna SPECJALNOSC
nauczanie fizyki SPECJALNOSC
nauczycielska SPECJALNOSC
zastosowania fizyki SPECJALNOSC
fizyka techniczna (3)
fizyka medyczna SPECJALNOSC
systemy cyfrowe SPECJALNOSC
geografia (2)
geografia fizyczna SPECJALNOSC
geomorfologia SPECJALNOSC
geoturystyka SPECJALNOSC
hydrografia SPECJALNOSC
hydroklimatologia SPECJALNOSC
hydrologia SPECJALNOSC
nauczanie geografii SPECJALNOSC
nauczycielska SPECJALNOSC
geoinformacja środowiskowa (1)
Global Change Biology (1)
gospodarka przestrzenna (1)
gospodarka przestrzenna i geozarządzanie (2)
grafika (1)
grafika warsztatowa SPECJALNOSC
rysunek SPECJALNOSC
historia (2)
archiwistyczna SPECJALNOSC
historia regionalna SPECJALNOSC
nauczanie historii SPECJALNOSC
nauczycielska SPECJALNOSC
niemcoznawcza SPECJALNOSC
ogólnohistoryczna SPECJALNOSC
pedagogiczna SPECJALNOSC
wiedza o kulturze SPECJALNOSC
historia sztuki (2)
informatyka (7)
informatyka stosowana (2)
Interdyscyplinarna Szkoła Doktorancka (1)
International Politics and Diplomacy (1)
inżynieria biomedyczna (1)
inżynieria biomedyczna (studia wspólne) (1)
japonistyka (2)
translatoryka SPECJALNOSC
język obcy w biznesie
kognitywistyka (2)
komparatystyka literacko-kulturowa (1)
komunikacja i psychologia w biznesie (4)
menedżer PR SPECJALNOSC
konserwacja i restauracja dzieł sztuki (1)
kosmetologia (2)
krytyka artystyczna (1)
kulturoznawstwo (2)
lekarski (8)
lingwistyka praktyczna i copywriting (1)
lingwistyka stosowana (3)
logistyka (2)
logopedia (1)
makrokierunek MAKROKIERUNEK
malarstwo (2)
matematyka (2)
informatyka SPECJALNOSC
nauczycielska SPECJALNOSC
numeryczna SPECJALNOSC
ogólna SPECJALNOSC
teoretyczna SPECJALNOSC
matematyka i ekonomia (1)
matematyka stosowana (1)
analiza danych SPECJALNOSC
badania operacyjne SPECJALNOSC
materiały współczesnych technologii
medioznawstwo (1)
nauki o rodzinie (2)
ochrona dóbr kultury (3)
konserwatorstwo SPECJALNOSC
krytyka artystyczna SPECJALNOSC
muzealnictwo SPECJALNOSC
ochrona środowiska (2)
ochrona wód SPECJALNOSC
optometria (1)
optyka okularowa z elementami optometrii (1)
organizacja opieki nad osobą starszą (2)
pedagogika (4)
edukacja dorosłych SPECJALNOSC
edukacja ustawiczna SPECJALNOSC
logopedia SPECJALNOSC
pedagogika medialna SPECJALNOSC
pedagogika szkolna SPECJALNOSC
pedagogika medialna (1)
edukacja on-line SPECJALNOSC
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (1)
pedagogika specjalna (3)
resocjalizacja SPECJALNOSC
Physics and Astronomy (1)
pielęgniarstwo (5)
politologia (2)
politologia ogólna SPECJALNOSC
samorządowa SPECJALNOSC
polityka publiczna
polityka społeczna
położnictwo (3)
praca socjalna (2)
usługi społeczne SPECJALNOSC
prawo (2)
prawo ochrony środowiska
psychologia (1)
ratownictwo medyczne (2)
religioznawstwo
rzeźba (1)
socjologia (2)
polityka socjalna SPECJALNOSC
praca socjalna SPECJALNOSC
socjologia ogólna SPECJALNOSC
sport i wellness (1)
stosunki międzynarodowe (2)
studia bałtyckie
niemiecka SPECJALNOSC
skandynawska SPECJALNOSC
studia menedżersko-finansowe (1)
studia miejskie (1)
studia skandynawsko-bałtyckie (2)
niemiecka SPECJALNOSC
skandynawska SPECJALNOSC
studia wschodnie
Szkoła doktorska (5)
sztuka mediów i edukacja wizualna (2)
rysunek mediów SPECJALNOSC
teologia (2)
kapłańska SPECJALNOSC
nauki o rodzinie SPECJALNOSC
terapia zajęciowa (3)
Tourism Management
turystyka i rekreacja (2)
weterynaria (1)
wojskoznawstwo (2)
człowiek a wojna SPECJALNOSC
ochrona informacji SPECJALNOSC
wychowanie fizyczne i sport (1)
zakres archeologii (1)
zakres bibliologii i informatologii (1)
zakres biologii (1)
zakres chemii (1)
zakres ekonomii (1)
zakres filozofii (1)
zakres finanse (1)
zakres fizyki i astronomii
zakres geografii (1)
zakres historii (1)
zakres informatyki (1)
zakres językoznawstwo (1)
zakres konserwacji i restauracji dzieł sztuki (1)
zakres literaturoznawstwo (1)
zakres matematyczno-przyrodniczy
zakres matematyki (1)
zakres medycyny (2)
zakres nauk farmaceutycznych (1)
zakres nauk fizycznych (3)
zakres nauk medycznych (5)
zakres nauk o polityce (2)
zakres nauk o sztuce (1)
zakres nauk o zarządzaniu (1)
zakres nauk o zdrowiu (2)
zakres nauk prawnych (2)
zakres pedagogiki (1)
zakres socjologii (1)
zakres sztuk pięknych (1)
zakres sztuk plastycznych
zakres teologia (1)
zarządzanie (6)
logistyka biznesu SPECJALNOSC
marketing SPECJALNOSC
rachunkowość SPECJALNOSC
zarządzanie informacją i bibliologia (1)
biblioterapia SPECJALNOSC
prasoznawstwo SPECJALNOSC
zdrowie publiczne (2)
dietetyka SPECJALNOSC
elektroradiologia SPECJALNOSC
kosmetologia SPECJALNOSC
Kolorem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
#