Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prefrontal cortex dysfunction in selected somatic and psychiatric diseases 1800-OG-EN-PCDISSAPD
Wykład (WYK) Semestr letni 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Zaliczenie
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Nie dotyczy.
Literatura:

1. Elkhonon Goldberg. The Executive Brain: Frontal Lobes and the Civilized Mind, NY: Oxford University Press, 2001;

2. Jeffrey L. Cummings. Neuropsychiatry and Behavioural Neuroscience. Oxford University Press, 2003;

Efekty uczenia się:

W1: Opisuje budowę i funkcje kory przedczołowej;

W2: Wymienia choroby prowadzące do dysfunkcji kory przedczołowej;

W3: Charakteryzuje konsekwencje zaburzeń kory przedczołowej w różnych chorobach.

U1: Dostrzega związek pomiędzy strukturą mózgu, a zachowaniem;

U2: Formułuje wnioski dotyczące konsekwencji dysfunkcji kory przedczołowej w różnych chorobach;

U3: Posługuje się terminologią anglojęzyczną w charakteryzowaniu budowy, funkcji mózgu oraz jej zaburzeń.

K1: Dostrzega potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru, zaliczenie od 51% poprawnych odpowiedzi.

Zakres tematów:

I: Kora przeczołowa - struktura, funkcje i zaburzenia w schorzeniach neuropsychiatrycznych.

1. Kora przedczołowa - struktura i funkcja.

2. Kora przedczołowa jako obszar mózgu o kluczowym znaczeniu dla integracji wyższych czynności umysłowych.

3. Znaczenie zaburzeń kory przedczołowej w patogenezie schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej.

4. Podejmowanie decyzji w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej.

II: Dysfunkcja kory przedczołowej w chorobach somatycznych.

1. Choroby naczyniowe i autoimmunologiczne;

2. Choroby metaboliczne;

3. Otyłość;

4. Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń psychicznych w otyłości.

III: Kora przedczołowa i kardiochirurgia.

1. Neuropsychiatryczne powikłania zabiegów kardiochirurgicznych.

2. Kora przedczołowa jako obiekt pooperacyjnego uszkodzenia mózgu.

3. Patofizjologia pooperacyjnego uszkodzenia mózgu.

4. Diagnostyka, prewencja i leczenie pooperacyjnego uszkodzenia mózgu.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, prezentacja przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Jaracz, Maciej Bieliński, Krzysztof Szwed 0/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.