Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Polityka informacyjna państwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego 2751-BN-S1-2-SP-PIP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

Polityka informacyjna państwa w zakresie bezpieczeństwa

1. Ochrona informacji niejawnych

2. Cenzura prewencyjna w:

a. II RP,

b. Listów w czasie II wojny światowej

c. PRL, bez stanu wojennego,

d. Cenzura w czasie stanu wojennego

e. współcześnie, w tym cenzura

3. Przecznicy prasowi rządu, ministrów, centralnych organów administracji rządowej:

a. Rzecznicy rządu w PRL

b. Rzecznicy MSW i MON

c. Wybrany rzecznik prasowy rady ministrów III RP

d. Wybrany rzecznik prasowy ministra obrony narodowej

e. Wybrany rzecznik prasowy ministra właściwego ds. wewnętrznych

f. Wybrany rzecznik prasowy komendanta głównego Policji

g. Wybrany rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Granicznej

h. Wybrany rzecznik prasowy szefa UOP lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

4. Prasa wydawana przez administracje rządową:

a. Prasa wojskowa II RP

b. Działalność prasowo-propagandowa Remigiusza Kwiatkowskiego,

c. Polska emigracyjna prasa wojskowa w czasie II wojny światowej,

d. Polska podziemna prasa wojskowa w czasie II wojny światowej,

e. Wybrany tytuł prasy wojskowej wydawanej w PRL,

f. Programy wojskowe w telewizji w PRL,

g. Wybrane czasopismo wojskowe wydawane współcześnie przez MON lub WP,

h. Prasa policyjna II RP,

i. Prasa milicyjna w okresie PRL,

j. Centralna prasa policyjna w III RP,

k. Biuletyn KWP w Bydgoszczy lub innego województwa, np. Stołeczny Magazyn Policyjny”

5. Aktualności z 2017 r. ze stron internetowych:

a. MON,

b. MSWiA,

c. KGP,

d. KG SG, lub wybranego oddziału SG

e. KG ŻW,

f. KG SOK,

g. KWP w Bydgoszczy, innego województwa,

h. KMP w Toruniu,

6. Polityka informacyjna prowadzona poza granicami kraju przez placówki dyplomatyczne

7. Korespondencji wojenni:

a. szkolenie i dostęp do informacji,

b. działalność polskich korespondentów wojennych w czasie II wojny światowej (np. Melchiora Wańkowicza),

c. działalność niemieckich korespondentów wojennych w czasie II wojny światowej,

8. Polityka informacyjna w sprawie działań koalicji w Iraku,

9. Polityka informacyjna w sprawie działań NATO w Afganistanie

10. Polityka informacyjna w sprawie działań polskich kontyngentów na Bliskim Wschodzie,

11. Polityka informacyjna w sprawie misji wojskowej w Kosowie,

12. Polityka informacyjna w sprawie misji policyjnej w Kosowie,

13. Tradycje i działalność Wojskowego Instytutu Wydawniczego,

14. Polityka informacyjna Biura Bezpieczeństwa Narodowego,

15. Amerykańska polityka informacyjna w sprawie wojny w Wietnamie,

16. Polska i zagraniczna fotografia wojskowa,

17. Polskie plakaty wojskowe,

18. Polskie i zagraniczne malarstwo wojskowe i batalistyczne,

19. Propagandowa wymowa portretów wojskowych,

20. Wojskowe i wojenne filmy propagandowe,

21. Ulotki zrzucane w czasie wojny,

22. Rola głośników ulicznych w polityce na rzecz bezpieczeństwa,

23. Facebook i inne media społeczne a polityka informacyjna w sprawie bezpieczeństwa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 18:30 - 20:00, sala 031
Bolesław Sprengel 17/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)