Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr antyczny i jego recepcja 2500-OG-K-TA
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ajschylos, Tragedie, tłum. S. Srebrny, Kraków 1952.

Antropologia widowisk, op. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

Arystofanes, Komedie, tłum. J. Ławińska-Tyszkowska, Warszawa 2001-2003.

Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 2006.

Axer J., Filolog w teatrze, Warszawa 1991.

Balcerzan E., Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatoryki i komparatystyki, Poznań 2009.

Brandstaetter R., Śmierć na wybrzeżu Artemidy [w:] idem, Dramaty, Warszawa 1986.

Brandstaetter R., Medea, Dialog 1959/4, 5-40.

Chodkowski R. R., Teatr grecki, Lublin 2003.

Cytowska M. Szelest, H., Rychlewska L., Literatura rzymska (okres archaiczny), Warszawa 1996.

Cytowska M. Szelest, H., Literatura rzymska (okres cesarstwa), Warszawa 1992.

Czewińska J., Człowiek Eurypidesa wobec zagrożenia życia, namiętnej miłości i ekstazy religijnej, Łódź 1999.

Eurypides, Tragedie, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2006-2007.

Fredro A., wybrane komedie (dowolne wydanie).

Głowacki J., Antygona w Nowym Jorku, Dialog 10/ 1992, 5-40.

Goethe J. W., Ifigenia w Taurydzie (dowolne wydanie).

Graves R., Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, op. A. Krawczuk, Warszawa 1967-

Herbert Z., Ofiarowanie Ifigenii (z tomu Hermes, pies i gwiazda, 1957).

Historia teatru, red. J. Brown, tłum. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 1999.

Horacy, Sztuka poetycka [w:] idem, Dzieła wszystkie, red. A. Lam, Pułtusk 2010.

Kerenyi K. , Mitologia Greków, Warszawa 2002.

Kitto H. D. F., Tragedia grecka. Studium literackie, tłum. J. Margański, Bydgoszcz 1997.

Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

Kocur M., We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wrocław 2005.

Lesky A., Tragedia grecka, tłum. M. Weiner, Kraków 2006.

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, Lublin 2005.

Loher D., Medea na Manhattanie [w:] eadem, Na Manhattanie i gdzie indziej: dziesięć sztuk niemieckich, tłum. Mateusz Borowski, Kraków 2007.

Marciniak K., Mitologia grecka i rzymska, Warszawa 2010.

Molier, Dzieła, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1952.

Nicoll A., Dzieje dramatu, tłum. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1983.

Nicoll A., Dzieje teatru, tłum. A. Dębnicki, Warszawa 1977.

Parandowski J., Mitologia, Warszawa 1950.

Plaut, Komedie, tłum. E. Skwara, Warszawa 2002-2004.

Przybora J., Medea moja sympatia [w:] idem, Teatr nieduży, Warszawa 1980.

Racine J., Tragedie, Warszawa 1958.

Ricoeur P., Torop P., O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, Gdańsk 2008.

Romilly de J., Tragedia grecka, tłum. I. Sławińska, Warszawa 1994.

Seneka, Agamemnon, tłum. E. Wesołowska, Poznań 1997.

Seneka, Smutne starożytności teatrum, tłum. J. A. Bardziński (Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa).

Skwara E., Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001.

Sofokles, Tragedie, tłum. R. Chodkowski, Lublin 2009, 2012.

Srebrny S., Teatr grecki i polski, Warszawa 1984.

Steffen W., Batóg T., Ajschylos. Twórca tragedii greckiej, Warszawa 2000.

Swinarski A. M., Powrót Alcesty, Poznań 1958.

Taplin O., Tragedia grecka w działaniu, Kraków 2004.

Terencjusz, Komedie, E. Skwara, Warszawa 2005-2006.

Wiles D., Krótka historia przestrzeni teatralnych, tłum. Ł. Zaremba, Warszawa 2012.

Witruwiusz, O architekturze, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 1999.

Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Do odnośnych zajęć zostanie wybrana literatura filmowa i teatralna (m.in. dzieła Pasolinego, von Triera, Warlikowskiego, Grzegorzewskiej, Holoubka, teatru Gardzienice, i in.).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- w trakcie semestru, aktywność na zajęciach rozumiana jako zabieranie głosu w dyskusji o zagadnieniach przewidzianych programem; bieżące przygotowanie do zajęć (K_W16, K_U04, K_U09, K_U10, K_K04, K_K06); znajomość obligatoryjnej literatury przedmiotu (K_U09);

- uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianów kończących semestr zimowy i semestr letni (K_W05, K_W16, K_U09, K_U10);

Punktacja sprawdzianów semestralnych (na ocenę pozytywną składać się będzie: wartość merytoryczna odpowiedzi, poprawność odpowiedzi, adekwatność dobranych przykładów, prawidłowość tez i wniosków, poprawność językowa):

65% - ocena dst

80% - ocena db

90% - ocena bdb

Osoby nieobecne lub nieaktywne na więcej niż 5 zajęciach w semestrze nie uzyskują zaliczenia z semestru.

Zakres tematów:

W pierwszym semestrze studenci będą mieli okazję zapoznać się z problematyką dotyczącą teatru i dramatu antycznego, z uwzględnieniem jego wyglądu, struktury, poetyki, teatralności czy sceniczności; także z problematyką przekładu utworów dramatycznych oraz z wybranymi utworami dramatycznymi i ich recepcją w kulturze światowej.

Zajęcia w drugim semestrze poświęcone będą analizie i interpretacji starożytnych utworów dramatycznych, stanowiących punkt wyjścia do analizy i interpretacji rewokacji, przekształceń czy nawiązań do danego utworu, tematu, wątku, mitu czy postaci w szeroko pojętej kulturze światowej (w literaturze, sztuce, teatrze czy filmie).

Zajęcia poświęcone będą następującym zagadnieniom:

- starożytne budowle teatralne i ich recepcja w Europie;

- problematyka sceniczności, stosowanych urządzeń teatralnych, wyglądu sceny i aktorów;

- problematyka chóru w tragedii i komedii;

- problematyka szeroko pojętego przekładu utworów dramatycznych;

- kwestie związane z poetyką tekstów dramatycznych;

- różne doktryny teatralne, problematyka teatru nowożytnego, kwestia widowiskowości;

- antyczni autorzy tekstów dramatycznych (Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Arystofanes, Meander, Plaut, Terencjusz, Seneka)

- analiza i interpretacja wybranych utworów dramatycznych (tragicznych i komediowych) oraz ich recepcja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 302
Barbara Bibik 4/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.