Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia 1800-F1-FIZ-NJ
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2. Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013

3. Traczyk W, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

4. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

W1:określa budowę ciała ludzkiego w ujęciu czynnościowym (K_W02)

W2:rozumie neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych oraz procesów elektrofizjologicznych (K_W02)

W3:charakteryzuje zmiany czynnościowe w obrębie układu nerwowego związane z przekazywaniem informacji (K_W02)

W4:opisuje fizjologiczne mechanizmy związane z funkcjonowaniem układu kontroli ruchu oraz przebieg i znaczenie odruchów rdzeniowych (K_W02)

W5:opisuje fizjologiczne mechanizmy funkcjonowania układu krążenia i oddechowego (K_W02)

W6: analizuje krytycznie piśmiennictwo naukowe (K_W35)

U1:potrafi określić funkcje układu nerwowego i zbadać podstawowe odruchy rdzeniowe (K_U03)

U2:potrafi ocenić rolę układu oddechowego (K_U03)

U3:potrafi opisać zmiany czynnościowe w układzie krążenia wynikające ze zmiany pozycji ciała oraz wysiłku fizycznego (K_U03)

K1: wie, kiedy zwrócić się o pomoc do ekspertów, będąc świadomy własnych ograniczeń (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: kryterium oceniania: zaliczenie kolejnych bloków tematycznych w formie kolokwium opisowego. Próg zaliczeniowy wynosi 60%. W przypadku kolokwiów i wejściówek uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

ocena procent punktów

bardzo dobry 93 – 100%

dobry plus 85 – 92%

dobry 77 – 84%

dostateczny plus 69 – 76%

dostateczny 60 – 68%

niedostateczny 0 – 59%

Kolokwium pisemne (0-10 pkt; ≥60 %): W1-W6, U1-U3

Wejściówka pisemna (0-5 pkt. ≥ 60%): W1-W3, W5-W6, U1-U3, K1

Raport/karta pracy (0-15 punktów; ≥60 %): W2-W6, U1-U3, K1

Przedłużona obserwacja: (0 – 10 punktów; próg zaliczeniowy 50 %): K1

Zakres tematów:

1. Podstawy pobudzenia i przewodzenia w układzie nerwowym.

2. Fizjologia mięśni szkieletowych.

3. Fizjologia narządów zmysłów.

4. Wpływ wysiłku fizycznego i zmiany pozycji ciała na funkcje układu krążenia.

5. Badanie spirometryczne w ocenia zmian czynnościowych układu oddechowego.

Metody dydaktyczne:

metody dydaktyczne poszukujące – obserwacji, ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa, dyskusji okrągłego stołu, pokazu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wieńczysława Adamczyk, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Agnieszka Kujawska 10/15 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Małgorzata Nadolska, Agnieszka Kujawska, Szymon Działak 11/15 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Wieńczysława Adamczyk, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Małgorzata Nadolska, Agnieszka Kujawska, Szymon Działak 11/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.