Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Energetyka organizmu 2600-SIW-EO-1-S1
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Nie dotyczy
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stryer L, Tymoczko JL, Berg JM. Biochemia. PWN 2007, 2009, 2011

2. Murray RK, Granner DK, Rodwell VW. Biochemia Harpera. PZWL, 2008

3. Bańkowski E. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Elsevier Urban&Partner. Wrocław 2010

3. Alberts B i wsp. Podstawy biologii komórki. PWN 2007

Literatura uzupełniajaca:

1. Koolman J, Röhm K-H. Biochemia. Ilustrowany przewodnik. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005

2. Kłyszejko-Stefanowicz L i wsp. Ćwiczenia z biochemii. PWN, 2005

3. Zgirski A, Gondko R. Obliczenia biochemiczne. PWN, 1998

4. Instrukcje do ćwiczeń

5. Wybrane publikacje naukowe i popularno-naukowe (polsko- i anglojęzyczne).

Efekty uczenia się:

Identyczne jak w części *Podstawowe informacje o przedmiocie"

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania:

- zaliczenie na ocenę (ćwiczenia laboratoryjne)

Kryteria oceniania:

-zaliczenie pisemne (ćwiczenia)

- wymagany próg na ocenę dostateczną: 50-60%

61-70% - dostateczny plus

71-80% - dobry

81-90% - dobry plus

Zakres tematów:

Ćwiczenia laboratoryjne (biologia komórki, 10 godz.):

Budowa komórki zwierzęcej: błony komórkowe (3 godz.)

Budowa komórki zwierzęcej: struktura i funkcja przedziałów/organelli komórkowych przetwarzających energię w komórce zwierzęcej (3 godz.)

Budowa komórkowa tkanek/narządów istotnych w procesach związanych z przemianą energii w organizmie człowieka (4 godz.)

Ćwiczenia laboratoryjne (biochemia, 20 godz.):

1. Obliczenia biochemiczne

2. Wytrącanie i denaturacja białek. Oznaczanie stężenia białka metodą biuretową.

3. Analiza jakościowa cukrów

4. Chromatografia cienkowarstwowa lipidów. Reakcje jakościowe lipidów

5. Kinetyka reakcji enzymatycznych

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące i poszukujące:

- ćwiczenia laboratoryjne mają charakter eksperymentalno-pokazowy, studenci realizują zadania w zespołach 2-osobowych (grupa ćwiczeniowa liczy maksymalnie 10 osób) z uwzględnieniem metodyki prowadzonych doświadczeń i obserwacji. Wykonują doświadczenia zgodnie z pisemną instrukcją oraz po omówieniu podstaw teoretycznych i zaplanowaniu pracy – dostęp do sprzętu laboratoryjnego oraz zachowanie podstawowych zasad BHP dotyczących pracy laboratoryjnej z materiałem biologicznym i odczynnikami chemicznymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:00 - 14:00, Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, sala B023
każdy piątek, 11:00 - 14:00, Wydział Chemii, sala 083
Marta Lenartowska, Joanna Czarnecka 11/ szczegóły
2 każdy piątek, 8:00 - 11:00, Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, sala B023
każdy piątek, 11:00 - 14:00, Wydział Chemii, sala 083
Marta Lenartowska, Anna Ciarkowska 10/ szczegóły
3 każdy czwartek, 16:00 - 19:00, Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, sala B023
każdy piątek, 14:00 - 17:00, Wydział Chemii, sala 083
Marta Lenartowska, Dorota Nemecz 11/ szczegóły
4 każdy piątek, 14:00 - 17:00, Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, sala B023
każdy piątek, 14:00 - 17:00, Wydział Chemii, sala 083
Marta Lenartowska, Anna Ciarkowska 10/ szczegóły
5 każdy piątek, 17:00 - 20:00, Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, sala B023
każdy piątek, 17:00 - 20:00, Wydział Chemii, sala 083
Marta Lenartowska, Anna Ciarkowska 11/ szczegóły
6 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Marta Lenartowska, Joanna Czarnecka, Dorota Nemecz, Anna Ciarkowska 10/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.