Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Leki pochodzenia naturalnego 1713-F4-LPN-J
Wykład (WYK) Semestr letni 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Matławska I. (red) Farmakognozja. UM Poznań 2005, 2006, 2008.

2. Lamer- Zarawska E. i inni: Fitoterapia i lek roślinny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007

3. Błecha K.,Wawer I. Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, Bonimed, 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Farmakopea Polska VI (2002), VII (2006), VIII (2008), IX (2011), XI (2017)

2. Kompendium Leków PHARMINDEX, Medimedia, 2004

3. Chwalibogowska-Podlewska A., Podelewski J. K.: Leki współczesnej terapii, Split Trading sp. z o. o., wyd. XVI, Warszawa 2003

4. Borkowski B., Lutomski J (red.).: Rośliny lecznicze w fitoterapii, Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Poznań, 2000

5. Ulotki i materiały informacyjne preparatów pochodzenia naturalnego.

6. Bisset N., Wichtl; M. Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals, Medpharm Scientific Publishers, Stuttgart, 2004

7. Bruneton J. Pharmacognosy Medicinal Plants. Intercept Ltd, Londres, New York, 1999

8. Hansel R., Sticher O., Steinegger E. Pharmacognosie – Phytopharamazie. Springer–Verlag, 1999

9. ESCOP MONOGRAPHS, The Scietific Foundation for Herbal Medicinal Products. Thieme, 2003

Efekty uczenia się:

W1: zna problematykę leków pochodzenia naturalnego oraz suplementów diety zawierających lecznicze surowce roślinneoraz ich zastosowanie w profilaktyce i terapii różnych jednostek chorobowych – K_D.W41

W2: zna zasady projektowania złożonych preparatów roślinnych, z uwzględnieniem składu chemicznego surowców roślinnych, ich dawkowania, działań niepożądanych i interakcji z innymi lekami – K_D.W42

W3: zna kryteria oceny jakości leczniczych produktów roślinnych i suplementów diety – K_D.W43

W4: zna zasady wprowadzania na rynek leczniczych produktów roślinnych i suplementów diety zawierających surowce roślinne – K_D.W44

W5: zna problematykę badań klinicznych leków roślinnych oraz pozycję i znaczenie fitoterapii w systemie medycyny konwencjonalnej – K_D.W45

W6: zna mechanizmy działania substancji roślinnych na poziomie biochemicznym i molekularnym – K_D.W46

W7: zna rynkowe produkty lecznicze pochodzenia roślinnego oraz metody ich wytwarzania – K_D.W47

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność (dwie nieobecności w 1 semestrze stanowią podstawę do nie zaliczenia tego semestru), przygotowanie i wygłoszenie prezentacji, aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach).

Wykłady: kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę w formie testu (pytania otwarte i zamknięte)

Seminaria:

W przypadku zaliczenia na ocenę w formie pisemnej uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Zakres tematów:

1. Podstawowe definicje z zakresu problematyki leku roślinnego. Lek, a suplement diety.

2. Bezpieczeństwo stosowania leków roślinnych i innych preparatów zawierających składniki pochodzenia naturalnego.

3. Zasady racjonalnej fitoterapii – możliwości i ograniczenia w kontekście stosowania leków pochodzenia naturalnego.

4. Rynek preparatów leczniczych pochodzenia naturalnego w Polsce i na świecie.

5. Jakość i trwałość preparatów leczniczych pochodzenia naturalnego.

Metody dydaktyczne:

 wykład informacyjny,

 wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Balcerek 89/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.