Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kwestie bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych 2751-SM-S1-3-BEG-KBs
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Nieobecności

- Dopuszczalna jest 1 nieobecność

- Wszystkie nieobecności powyżej 1 muszą zostać odrobione podczas dyżuru

- Student mający powyżej 2 nieobecności na zajęciach traci możliwość uzyskania zaliczenia w normalnym trybie

- Studenci posiadający IOS i ITS zobowiązani są do przedstawienia odpowiednich dokumentów w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia semestru

Wejściówki

- Niezapowiedziane wejściówki mogą nastąpić w przypadku, kiedy grupa nie będzie wykazywała się aktywnością na zajęciach oraz znajomością obowiązujących tekstów. Za wejściówkę można uzyskać od -2 do 0 punktów

Kolokwium

- Studenci, którzy uzyskają co najmniej 5 pkt. aktywności są zwolnieni z kolokwium i otrzymują ocenę bardzo dobrą

- Kolokwium składa się z pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności

Punktacja

- Aktywność 6 pkt.

- Kolokwium 6 pkt.

Skala ocen

Niedostateczny 0–4

Dostateczny 5

Dostateczny + 6

Dobry 7

Dobry + 8

Bardzo dobry 9–12

Zakres tematów:

Zajęcia 1

Zajęcia organizacyjne, zapoznanie się z zasadami zaliczenia i tematyką kursu

Zajęcia 2

Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa – realizm, neorealizm, konstruktywizm, neoliberalizm

Zagadnienia: bezpieczeństwo w perspektywie najważniejszych paradygmatów z zakresu teorii stosunków międzynarodowych

Zajęcia 3

Zimna wojna. Równowaga bezpieczeństwa w latach 1945–1991

Zagadnienia: bipolarny system bezpieczeństwa międzynarodowego, fazy przebiegu zimnej wojny, strategia USA, strategia ZSRR

Zajęcia 4

Otwarte źródła informacji

Zagadnienia: biały wywiad, otwarte źródła informacji

Zajęcia 5

Strategie bezpieczeństwa – Rzeczpospolita Polska, Niemcy, Federacja Rosyjska, Stany Zjednoczone

Zagadnienia: strategie bezpieczeństwa, agenda dokumentów, najważniejsze cele oraz partnerzy, najważniejsze zagrożenia

Zajęcia 6

Prognozowanie zagrożeń

Zagadnienia: planowanie, prognozowanie, wyjaśnianie, przewidywanie, metoda ekstrapolacji, metoda analogii, metody heurystyczne, metoda scenariuszy, metoda wskaźnikowa, analiza morfologiczna, symulacje

Zajęcia 7

Terroryzm międzynarodowy i zagrożenia asymetryczne

Zagadnienia: główne organizacje terrorystyczne, współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu, rola służb specjalnych,

Zajęcia 8

Kolokwium

Metody dydaktyczne:

- ćwiczeniowa

- studium przypadku

- sytuacyjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 301
Joanna Piechowiak-Lamparska 27/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.