Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria stosunków międzynarodowych 2751-SM-S2-1-TSM
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

- Burchill S., Devetak R., Linklater A., Paterson M., Reus-Smit C., True J., Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006;

- Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2007;

- Gałganek A., Historia Teorii Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2009;

- Kukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000;

- Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003;

- Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie–systemy–uczestnicy, Wrocław 2006;

- Mingst K., Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

- Kostecki W., Polityka zagraniczna. Teoretyczne podstawy badań, Warszawa 1986;

- Kukułka J., Problemy teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 1978;

- Łoś-Nowak T., Wstęp do teorii stosunków międzynarodowych, Poznań 1999;

- Pietraś Z. J., Podstawy teorii stosunków międzynarodowych, Lublin 1986;

- Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. Kuźniar, Warszawa 2005.

- Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2006;

- Wendt A., Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008;

- Weres L., Teoria gier w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, Poznań 1982;

- Współczesne stosunki międzynarodowe, red. R. Kuźniar, Wrocław 2008;

- Współczesne stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2008;

- Wybrane problemy teorii i praktyki stosunków międzynarodowych, red. Z. J. Pietraś, Warszawa–Lublin 1982;

- Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Vademecum, Wrocław 2006.

Efekty uczenia się:

- rozumienie i umiejętność prowadzenia badań stosunków

międzynarodowych;

- rozumienie i interpretacja treści debat dotyczących stosunków międzynarodowych;

- rozumienie znaczenia paradygmatów w nauce o stosunkach międzynarodowych;

- interpretacja polityki zagranicznej państw i stosunków międzynarodowych w kategoriach ogólnych i cząstkowych;

- umiejętność swobodnego zabrania głosu w dyskusji oraz obrona własnego stanowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia zajęć konwersatoryjnych są:

1. Obecność na zajęciach (możliwa jedna nieusprawiedliwiona nieobecność);

2. Aktywny udział w zajęciach - ocenianie ciągłe na zajęciach (60% oceny końcowej); możliwość indywidualnego przygotowania przez studentów referatów w formie prezentacji multimedialnej, zorganizowanie debaty itp.

3. Kolokwium końcowe (40% oceny końcowej) w formie eseju na zadany temat. Kolokwium odbywa się na ostatnich zajęciach.

Zakres tematów:

Zajęcia konwersatoryjne obejmują 15 h, na których omówione zostają następujące kwestie:

1. Czy stosunki międzynarodowe są dyscypliną naukową - przegląd opinii i podejść teoretycznych.

2. Globalizacja i międzynarodowe życie rzeczy. Wpływ procesów globalizacyjnych na współczesny wymiar stosunków międzynarodowych.

3. Uczestnictwo w stosunkach międzynarodowych - różnice w koncepcjach teoretycznych.

4. Społeczeństwo i wspólnota międzynarodowa w koncepcjach teoretycznych

5. Polska jako uczestnik współczesnych stosunków międzynarodowych.

6. Patologie międzynarodowe.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, debata, elementy wykładu, prezentacje i projekty indywidualne studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 101
Katarzyna Kącka 22/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)