Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa 1100-12-E11-StatOpis
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

2. Jóźwik J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2009.

3. Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Diffin, Warszawa 2005.

4. Bielecka A., 2005, Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2005.

5. Sobczyk M, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

6. Kassyk-Rokicka H., Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

W1: Student dokonuje wyboru odpowiednich metod statystycznych w zależności od rodzaju danych statystycznych i typu badanego zjawiska - K_W06

W2: Stosuje poprawnie pojęcia statystyczne - K_W06.

U1: Student oblicza miary opisowe (klasyczne i pozycyjne) - K_U06

U2: Student stosuje miary korelacji - K_U06

U3: Student szacuje parametry modelu regresji i oblicza miary dokładności oszacowanego modelu i przeprowadza ocenę jakości modelu regresji - K_U06

U4: Student oblicza indeksy indywidualne - K_U06

U5: Student interpretuje otrzymane wyniki pod względem statystycznym i ekonomicznym - K_U03

Metody i kryteria oceniania:

W2, U1, U2, U3, U4, U5 – sprawdzian pisemny na ćwiczeniach ++

U1, U2, U3, U4, U5 - quiz na Moodle ++

Kryteria oceniania:

1. Operowanie podstawowymi pojęciami statystycznymi,

2. Stosowanie, zapisywanie i interpretowanie miar opisowych w zakresie miar średnich, zróżnicowania, asymetrii i koncentracji.

3. Stosowanie, zapisywanie i interpretowanie miar opisowych w zakresie korelacji i regresji.

4. Stosowanie, zapisywanie i interpretowanie miar opisowych w zakresie dynamiki zjawisk

Skala oceniania sprawdzianu i egzaminu:

ocena bdb. - od 90% (włącznie) - do 100%,

ocena db.+ - od 80% (włącznie) - do 90% (wyłącznie),

ocena db. - od 70% (włącznie) - do 80% (wyłącznie),

ocena dst.+ - od 60% (włącznie) - do 70% (wyłącznie),

ocena dst. - od 50% (włącznie) - do 60% (wyłącznie).

Zakres tematów:

1. Obliczanie klasycznych i pozycyjnych miar średnich na podstawie danych statystycznych i interpretowanie otrzymanych wyników - W1, W2, U1, U5.

2. Obliczanie klasycznych i pozycyjnych miar zróżnicowania i asymetrii na podstawie danych statystycznych i interpretowanie otrzymanych wyników - W2, U1, U5

3. Obliczanie klasycznego współczynnika koncentracji i jego interpretowanie - W2, U1, U5

4. Obliczanie współczynnika korelacji Pearsona i jego interpretacja - W1, W2, U2, U5.

5. Szacowanie parametrów modelu regresji i obliczanie miar dokładności. Interpretacja wyników i ocena jakości modelu - w1, W2, U3, U5.

6. Obliczanie indywidualnych indeksów dynamiki i dokonywanie przekształceń na indeksach. Interpretacja wyników. Wyznaczanie średniego tempa zmian zjawiska w czasie - W1, W2, U4, U5.

Metody dydaktyczne:

- rozwiązywanie zadań na podstawie danych statystycznych z aktywnym udziałem grupy ćwiczeniowej oraz wykorzystaniem pakietów statystycznych,

- quiz na Moodle.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 24A
Jacek Kwiatkowski 23/30 szczegóły
2 co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 9:30, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 24A
Jacek Kwiatkowski 22/30 szczegóły
3 co drugi piątek (nieparzyste), 9:40 - 11:10, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 24A
Jacek Kwiatkowski 20/30 szczegóły
4 co druga środa (nieparzyste), 13:00 - 14:30, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 118
Ewa Zdunek-Rosa 18/30 szczegóły
5 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:20 - 12:50, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 27A
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:20 - 12:50, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala I
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:00 - 16:00, Aula UMK, sala Aula UMK
Ewa Zdunek-Rosa 20/30 szczegóły
8 co drugi poniedziałek (parzyste), 11:20 - 12:50, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 27A
Ewa Zdunek-Rosa 21/30 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.