Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość 1100-12-E12-Rachunk
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Małkowska D., Rachunkowość od podstaw. Zbiór zadań z komentarzem i rozwiązaniami, ODDK, Gdańsk 2017.

Sojak S., Stankiewicz J. (red.), Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008.

Ustawa o rachunkowości oraz Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - wersje ujednolicone dostępne na: www.sejm.gov.pl

Standardy rachunkowości – międzynarodowe i krajowe, dostępne na: www.mofnet.gov.pl

Efekty uczenia się:

U1: Student potrafi dokonać klasyfikacji składników bilansowych - K_U02

U2: Student potrafi dokonać dekretacji wybranego problemu ewidencyjnego - K_U02

K1: Student potrafi objaśnić tok rozumowania potrzebny do rozwiązania ćwiczenia - K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

- kolokwium

- aktywność

U1 - kolokwium +++

U2 - kolokwium +++

K1 - aktywność +

Zaliczenie z ćwiczeń odbywa się na podstawie dwóch kolokwiów.

Zakres tematów:

"Rachunkowość" jest przedmiotem prowadzonym w formie wykładu i ćwiczeń. Związane jest to z tzw. praktycznym wymiarem tego przedmiotu. Część zagadnień omawianych na wykładzie następnie jest praktycznie realizowana w ramach ćwiczeń, w celu opanowania zasad prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdania finansowego i jego wstępnej analizy. Są to następujące kwestie

1. Podstawowe pojęcia z zakresu podstaw rachunkowości. K1

2. Księgowanie wybranych problemów ewidencyjnych. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu ewidencji majątku trwałego i obrotowego, rozrachunków oraz kapitałów. K2, U1

3. Elementy sprawozdania finansowego K1, U1

4. Podstawowe pojęcia z zakresu analizy finansowej. Prezentacja wybranych zagadnień w oparciu o przykłady liczbowe. K1

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań z podręcznika, prezentacja i omówienie otrzymanych wyników, wsparta przykładami z życia gospodarczego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:20 - 12:50, sala 27A
Urszula Wolszon 15/30 szczegóły
2 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 27A
Urszula Wolszon 21/33 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 29A
Anna Olewnik-Dejewska 21/33 szczegóły
6 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 55
Anna Olewnik-Dejewska 14/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.