Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie finansowania inwestycji - doradztwo 1100-12-Z22-IN-StFID
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007

B. Kołosowska, A. Tokarski, M. Tokarski, E. Chojnacka, Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Finansowanie działalności deweloperskiej, red. M. Bryx. Z. Krysiak, ZBP, Warszawa 2006

Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 2003.

H. Gawron, Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, AE Poznań 2006

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa 2000 i późn.

Efekty uczenia się:

U1 – Student potrafi prognozować, identyfikować i analizować problemy jakie wiążą się z praktyką finansowania rozwoju instytucji wykorzystując wiedzę teoretyczną i formułując własne opinie - K_U01

K1 - analityczne myślenie: posiada kompetencje w zakresie kreowania i stosowania instrumentów zdobywania informacji i wiedzy niezbędnych do funkcjonowania instytucji w globalnym środowisku - K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z ćwiczeń odbywać się będzie na podstawie projektu przygotowanego przez studenta oraz punktów za aktywność w ramach zajęć.

kryteria oceny:

uzyskanie 60 %- 65% punktów z ocenianych zadań – ocena dostateczna, 70% - ocena dostateczna plus; 75% -80% -ocena dobra; 85%- ocena dobry plus; 90%-100% - ocena bardzo dobra.

Zakres tematów:

- Tradycyjne i nowoczesne instrumenty finansowe dostępne dla inwestorów (dot. zarówno inwestycji rzeczowych jak i na rynku nieruchomości); ich zalety i wady.

- Kryteria wyboru źródeł finansowania

- Struktura kapitału – determinanty, podstawowe wskaźniki finansowe

- Wybrane teorie struktury kapitału.

- Optymalna struktura kapitału – sposoby wyznaczania

Metody dydaktyczne:

Analiza przypadków, przykłady liczbowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
7 każdy czwartek, 14:40 - 16:10, sala 46
Leszek Czaplewski 19/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.