Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Foreign Policy of the Russian Federation 2751-KONJA-FPRF
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Nie dotyczy.
Literatura:

Bobo Lo, Russia and the new world disorder, Washington 2015.

Alexey Vasiliev, Russia’s Middle East Policy. From Lenin to Putin, Routledge 2018.

Magda Leichtova, Misunderstanding Russia. Russian Foreign Policy and the West, Routledge 2014.

Anna- Sophie Maass, EU–Russia Relations, 1999–2015. From courtship to confrontation, Routledge 2016.

Dag Hartelius and Alexei G. Arbatov, Eurasia in the 21st century. The Total Security Environment, Routledge 2015.

David E. McNabb, Vladimir Putin and Russia’s Imperial Revival, Taylor & Francis Group 2016.

Angela E. Stent, The Limits of Partnership. U.S.-Russian Relations in the Twenty-First Century, Oxford 2014.

Andrei P. Tsygankov, The Strong State in Russia. Development and Crisis, Oxford 2014.

Gudrun Persson (ed.), Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective, FOI 2016 .

Putin for the fourth time. The state of and prospects for Russia (2018-2024), OSW REPORT, 2018.

Jolanta Darczewska, Piotr Żochowski, Russophobia in the Kremlin’s strategy. A weapon of mass destruction, OSW, POINT OF VIEW, 2015.

Witold Rodkiewicz, Jadwiga Rogoża, Potemkin conservatism. An ideological tool of the Kremlin, OSW, POINT OF VIEW, 2015.

Jakob Hedenskog, Erika Holmquist, Johan Norberg, Security in the Caucasus: Russian Policy And Military Posture, FOI, 2018.

Efekty uczenia się:

1. Zapoznanie sie z literaturą przedmiotu.

2. Zrozumienie interesów polityki zagranicznej Rosji, jej mechanizmów dziąłania, instrumentów oddziaływania międzynarodowego.

3. posiąść wiedzę o historycznych, kulturowych, społecznych, ekonomicznych, militarnych i innych uwarunkowaniach polityki zagranicznej nowej Rosji;

4. Poznać główne priorytety polityki zagranicznej.

1. Zdolność formułowania opinii i ich uzasadnienia w tematyce przedmiotu.

2. Zdolność krytycznej analizy, oceny problemów polityki zagranicznej FR.

3. Zdolność formułowania pogłębionych wypowiedzi na temat rosyjskiej polityki zagranicznej.

4. Umiejętność udziału w dyskursie przedmiotu.

1. Zrozumienie różnorodności koncepcji, interesów i metod zaangażowania międzynarodowego Rosji.

2. Większa świadomość w trakcie wymiany opinii na tematy polityki zagranicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Studenci uzyskają zaliczenie na podstawie ich pracy w ciągu całego semestru. Pod uwagę będą brane:

- obecność i aktywność na zajęciach - 33%

- znajomość lektury przedmiotu - 33%

- projekt / udział w debacie (np. oxfordzkiej) - 33%

Zakres tematów:

Tradycje rosyjskiej dyplomacji - czynniki warunkujące politykę zagraniczną współczesnej Rosji. Doktryna polityki zagranicznej, uwarunkowania wewnętrzne, rosyjska szkoła dyplomacji.

Kierunek zachodni - relacje z USA, NATO, UE i państwami europejskimi.

Miejsce Polski w polityce Rosji. Zaangażowanie Rosji w Europie Środkowej.

Bliska zagranica (b. republiki ZSRR) w polityce FR.

Kierunek azjatycki rosyjskiej dyplomacji - relacje z ChRL, Indiami, Pakistanem, Koreą Płn i państwami ASEAN.

Rosja na Bliskim Wschodzie - zaangażowanie Rosji w Syrii, relacje z Iranem, Izraelem, Turcją, Libią i innymi pańtwami regionu.

Arktyka - nowy kierunek polityki Rosji?

Rosja w orgnaizacjach międzynarodowych - ONZ, WTO.

Metody dydaktyczne:

1. Praca z materiałami źródłowymi przedmiotu.

2. Dyskusje. Dyskusje oxfordzkie.

3. Metoda projektów.

4. Symulacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 145
co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 145
Agnieszka Bryc 32/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.