Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość w zarządzaniu instytucjami kredytowymi 1152-12-F21-RJ-RaZIK
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Piechocka-Kałużna, Rachunkowość zarządcza w banku Rachunek kosztów działań (ABC) w zarządzaniu bankiem komercyjnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

S. Sojak, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo „Dom

Organizatora”, Toruń 2003.

E. Kulińska – Sadłocha, Controlling w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

K. Gigol, Podstawy tworzenia planu finansowego banku, Wydawnictwo Twiger, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

U1: student potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe instytucji kredytowej K_U03

K1: student potrafi wskazać źródła informacji do sporządzenia sprawozdania finansowego instytucji kredytowej K_K03

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia

U1: zadania do rozwiązania +++

K1: obserwacja +++

Zakres tematów:

Poruszane grupy zagadnień na ćwiczeniach:

1. Rachunkowość w zarządzaniu instytucjami kredytowymi - U1, K1:

a. Operacje bankowe,

b. Bankowy Plan Kont,

c. Bilans, definicje pojęć,

d. Obrót gotówkowy,

e. Obrót bezgotówkowy, rozliczenia między bankami,

f. Należności – kredyty,

g. Zobowiązania – depozyty,

h. Przychody, koszty, wynik finansowy,

i. Przepływy pieniężne,

2. Rachunkowość zarządcza w instytucjach kredytowych - U1, K1:

a. obliczanie marż jednostkowych na produktach bankowych,

b. obliczanie kosztu kapitału,

c. ocena efektywności podejmowanych w banku decyzji,

d. konstrukcja sprawozdania finansowego banku pro forma.

Metody dydaktyczne:

rozwiązywanie zadań, projekt, dyskusja, praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
2 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kozak 15/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)