Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Libertarianizm i etyka wolności 2051-KON-LEW
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Murray Rothbard, Etyka wolności.

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu filozofii politycznej libertarianizmu.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia kursu

Podstawą zaliczenia kursu jest obecność i aktywność na zajęciach. Przez pojęcie aktywności prowadzący rozumie branie udziału w dyskusjach (szczególnie zadawanie prowadzącemu pytań na tematy związane z problematyką zajęć) lub przedstawienie ustnej prezentacji na wybrany z sylabusa temat. Prezentacja powinna być mówiona z ewentualną pomocą notatek, zajmować stanowisko w poruszanej kwestii, stawiać pytania i dawać na nie odpowiedzi. Nie powinna trwać dłużej niż 10-15 minut.

Zakres tematów:

Lista zagadnień:

1. Filozofia polityczna Crusoe i wolna wymiana. (rozdz 6 i 7)

2. Własność, agresja i przestępczość. (rozdz. 8 i 9)

3. Problem własności ziemi i jej kradzieży. (rozdz. 10 i 11)

4. Problem obrony koniecznej. (rozdz. 12)

5. Problem kary i proporcjonalności. (rozdz. 13)

6. Prawa człowieka i prawa dzieci. (rozdz. 14 i 15)

7. Szantaż, nakłanianie do popełnienia przestępstwa, pomówienie, bojkot.(rozdz. 16 i 18)

8. Korupcja (rozdz. 17).

9. Prawa własności i teoria umów (rozdz. 19).

10. Problem sytuacji skrajnych (rozdz. 20).

11. Prawa zwierząt (rozdz. 21).

Metody dydaktyczne:

dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 301
Łukasz Dominiak 14/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.