Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy psychologii 2051-BW-S1-1-PP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Oatley E., Jenkins J. M. (2003). Zrozumieć emocje. PWN: Warszawa.

Pervin L. A. (2002). Psychologia osobowości. GWP: Gdańsk.

Pilecka W., Rudkowska G., Wrona L. (2004). Podstawy psychologii. Wydawnictwo Naukowe AP: Kraków.

Sternberg R. J. (2001). Psychologia poznawcza. WSiP: Gdańsk.

Strelau J. (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. GWP: Gdańsk.

Zimbardo P. (2001). Psychologia i życie. PWN: Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia:

- student zna podstawowe koncepcje psychologiczne człowieka i rozumie różnice pomiędzy nimi;

- student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu psychologii;

- student definiuje podstawowe zjawiska psychiczne;

- student odnosi dane psychologiczne do innych koncepcji jednostki i natury ludzkiej;

- student posiada zdolność do przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów na temat zjawisk społecznych w odniesieniu do kluczowych koncepcji psychologicznych;

- student postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie pozytywnej oceny z testu jednokrotnego wyboru obejmującego treści poruszane na wykładach oraz literaturę obowiązkową. Niezbędnym jest uzyskanie 51% poprawnych odpowiedzi. Oceniane jest także systematyczne przygotowywanie się do zajęć oraz przedstawienie wybranego tematu samodzielnie.

Zakres tematów:

1. Psychologiczne koncepcje człowieka.

2. Procesy poznawcze, emocjonalne i motywacyjne.

3. Mechanizmy uczenia się.

4. Różnice indywidualne.

5. Osobowość.

6. Stres i radzenie sobie z nim.

7. Rozumienie roli wiedzy psychologicznej w interakcjach społecznych.

8. Zdolność do autorefleksji.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczeniowa, referatu, seminaryjna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 031
Monika Dąbkowska 29/29 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 031
Monika Dąbkowska 26/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)