Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komparatystyka 2591-s1KOMP3Z-Kom
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Technological/Urban sublime:

1) Marx Leo, The Machine in the Garden, Oxford Univ. Press, Oxford 1964:

https://books.google.pl/books?id=aJ3SfJyseSoC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

2) Nye David E., American Technological Sublime, Cambridge Mass, London 1994

https://books.google.pl/books?id=LrdbOJFxWIoC&printsec=frontcover&dq=nye+david&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwir3P3i1YbhAhUIaVAKHR1RAngQ6AEIKDAA#v=onepage&q=nye%20david&f=false

3) Tand Christophe Den, The Urban Sublime in American Literary Naturalism, Chicago 1998:

https://books.google.pl/books?id=5ckWhgcubxcC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=leo+marx+sublime&source=bl&ots=XK_NUqEtkk&sig=ACfU3U0Pw82jtzGDxIZmNM5yKlxf4VEUnw&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiBgLLoiPvgAhUGU1AKHWozCA8Q6AEwBnoECAgQAQ#v=onepage&q=leo%20marx%20sublime&f=false

4. Colonial sublime:

1) G.S. Sahota, Late Colonial Sublime. Neo-epics and the end of Romanticism, Northwestern Univ. Press, Evanston, Illinois, 2018:

https://escholarship.org/uc/item/9st5w2b4

2) Yi Zheng, From Burke to Wordsworth to the Modern Sublime in Chinese Literature, Purdue Univ. Press, 2011.

https://www.amazon.com/Wordsworth-Sublime-Literature-Comparative-Cultural/dp/1557535760

Efekty uczenia się:

K_W02 ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem komparatystyki literackiej i kulturowej

K_W03 ma podstawową wiedzę o powiązaniach komparatystyki literackiej i kulturowej

z pokrewnymi naukami humanistycznymi i społecznymi

K_W04 ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie komparatystyki literackiej i kulturowej

K_W05 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w obszarze komparatystyki literackiej i kulturowej

K_W06 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie komparatystyki literackiej i kulturowej

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność – 50%

- test i praca pisemna - 50%

Kryteria oceniania:

ndst - 50 %

dst- 51-60%

dst plus- 61-70%

db- 71-83%

db plus- 84-94%

bdb- 95-100%

Zakres tematów:

Zajęcia dzielą się na dwie części tematyczne:

1. część: Retoryka i teorie wzniosłości jako transkulturowe narzędzia opisu zjawisk nie tylko kulturowych (analizy komparatystyczne):

a) podstawowe pojęcia: transkulturowość, kategoria wzniosłości (E. Burke, I. Kant, J.-F. Lyotard, F. Jameson)

b) "Słownik" retoryki wzniosłości (XVIII/XIX w.): motywy, poetyka. Retoryka wzniosłości jako narzędzie analizy tekstów literackich, obrazów, fotografii.

c) literatura: A. Mickiewicz, wybrane "Sonety krymskie" - związki z kulturą/literaturą arabską,

d) A. Mickiewicz, "Nad wodą wielką i czystą" - zmiana retoryki, I. Kant, psychologizacja, negatyw + zapożyczenia z rodzącej się fotografii,

e) technological sublime: lokomotywa jako "motyw przechodni" - na przykładach z literatury (i kultury) brytyjskiej, amerykańskiej, kanadyjskiej, rosyjskiej i polskiej.

f) urban sublime: miasto w polskiej powieści pozytywistycznej, amerykańskiej powieści modernistycznej, rosyjskiej współczesnej powieści popularnej,

g) colonial sublime i sublime of perypheries: wzniosłość jako retoryka uniwersalna w literaturze chińskiej, japońskiej, indyjskiej, ariergardowość wzniosłości: imperialna retoryka brytysjska i imperialna retoryka rosyjska.

h) test

część druga (w kręgu interpretacji):

a. słowo i obraz - teorie interpretacji

b. fenomen ekfraz (teoria i "praktyka"): "ut pictura poesis"

c. melancholia miast - Fernando Pesoa i Giorgio Chirico

d. obrazy natury - Hokusai Katsushika,Stanisław Wyspiański, Paul Cézanne i Rainer Maria Rilke

e.Tiziano Vecelli i Kazimierz Przerwa Tetmajer

f. krąg Williama Shakespeare’a - Stanisław Miłoszewski, Jacek Malczewski i inni

g. krąg Fryderyka Chopina - Wojciech Weiss i Stanisław Przybyszewski

h. krótka praca pisemna

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

- metody integracyjne

- metody służące prezentacji treści

- metody wymiany i dyskusji

MTeams + poczta USOS

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Pniewski, Adam Kola 6/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.