Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Asymetria w chemii organicznej 1711-F-WF11-J
Wykład (WYK) Semestr letni 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

a) J. Skarżewski, Wprowadzenie do syntezy organicznej, PWN, Warszawa 2005

b) J. Gawroński, K. Gawrońska ,Współczesna synteza organiczna, PWN, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

a) J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Organic Chemistry, Oxford University Press Inc., N.Y. 2001.

b) Artykuły naukowe publikowane, np. w takich czasopismach jak: The Journal of Organic Chemistry, Medicinal chemistry, European Journal of Organic Chemistry.

Efekty uczenia się:

W1: Posiada specjalistyczną wiedzę dotycząca zasad projektowania nowych leków pod kątem określonych właściwości strukturalnych K_B.W17, K_B.W18, K_B.W19, K_B.W20, K_B.W21

W2: Posiada wiedzę na temat nowoczesnych metod syntezy stosowanych w projektowaniu leków K_BW22

U1: Posiada umiejętność doboru odpowiednich kandydatów na leki na podstawie profili sterycznych związków chemicznych K_B.U10

U2: Posiada umiejętność właściwego doboru metod syntezy w projektowaniu leków o wybranych właściwościach terapeutycznych K_B.U10

K1: wykazuje nawyk samokształcenia w celu doskonalenia kompetencji zawodowych -K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnej pracy stanowiącej opracowanie wybranego zagadnienia - W1, W2, U1, U2

Zakres tematów:

1. Podstawy stereochemii -2h

2. Określanie stereochemii za pomocą metod spektroskopowych -3h

3. Przykłady syntez asymetrycznych dla wybranych środków leczniczych. -5h

4. Reakcje enzymatyczne – 5h

Metody dydaktyczne:

Wykład: Wykład z prezentacjami multimedialnymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.