Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Ustalanie struktury związków organicznych 1711-F-WF83-J
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: -
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. W. Szczepaniak; Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN 2008.

2. Silverstein R.M., Webster F.X., Kiemle D.J., Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN 2013.

3. Zieliński W., Rajca A., Metody spektroskopowe i ich metody do identyfikacji związków organicznych, WNT 2000.

Literatura obowiązkowa:

1. Morrison R.T., Boyd R.N., Chemia organiczna, t. 1, PWN 1998.

2. R. A. W. Johnstone, M. E. Rose, Spektrometria mas, PWN, Warszawa 2001.

3. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Wykłady:

W1: zna klasyfikację instrumentalnych technik analitycznych, objaśnia podstawy teoretyczne i metodyczne technik spektroskopowych i spektrometrii mas oraz tłumaczy zasady funkcjonowania aparatów stosowanych w tych technikach - K_B.W13.

W2: zna podział związków węgla i zasady nomenklatury związków organicznych – MA_B.W17.

W3: zna preparatykę związków organicznych i metody analizy związków organicznych - K_B.W22.

W4: zna systematykę związków organicznych według grup funkcyjnych - K_B.W20.

U1: opisuje strukturę i właściwości związków organicznych oraz analizuje wybrane związki organiczne - K_B.U10.

K1: posiada umiejętność pracy w zespole - K_B.K3.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny- 12 pytań opisowych: (0-40 pkt; próg zaliczeniowy >60%) W1-W4, U1.

Zakres tematów:

Wykłady:

1. Podział technik spektroskopowych. Spektroskopia.

2. Rodzaje drgań cząsteczkowych.

3. IR – aparatura, grupy funkcyjne i ich typowe długości fali..

4. Jądra aktywne rezonansowo – 1H, 13C, 19F (i inne).

5. Rezonans magnetyczny – warunek rezonansu. Protony równocenne i nierównocenne. Multipletowość sygnału.

6. NMR – wzorzec i metodyka pomiaru.

7. Przesunięcie chemiczne – charakterystyka. Typowe przesunięcie chemiczne jąder.

8. 13CNMR – przesunięcie chemiczne, rezonans jąder 13C.

9. Metoda DEPT i odsprzęganie jąder.

10. Spektrometria mas – krótka charakterystyka.

11. Praktyczna analiza zestawów widm. Na podstawie zestawów widm identyfikacja wzoru związków organicznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład: metody dydaktyczne podające (wykład informacyjny), prezentacja multimedialna, zestawy widm: IR, 1HNMR, 13CNMR, MS – praktyczne rozwiązywanie problemów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Kosmalski 77/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.