Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

4. Moduł: Fizjologia 1655-LekM12FIZJL-J
Wykład (WYK) Semestr letni 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Nie dotyczy
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kandel, ER, Schwartz, JH, Jessell, TM: Principles of neural sciences. Fifth Edition, McGraw Hill 2013.

2. Guyton AC, Hall JE: The Textbook of Medical Physiology. 13 th Edition, Elsevier 2016;

3. Rhoades RA, Bell DR: Medical Physiology: Principles for Clinical Medicine. Fourth Edition, Lippincott Wiliams & Wilkins 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Raff H, Levitzky M: Medical Physiology: A Systems Approach.

First edition, McGraw-Hill, 2011

Efekty uczenia się:

W11:Zna czynność i mechanizmy regulacji wszystkich narządów i układów organizmu człowieka, w tym układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego i powłok skórnych oraz rozumie zależności istniejące między nimi – B.W25

W14:Zna podstawowe ilościowe parametry opisujące wydolność poszczególnych układów i narządów, w tym zakres normy – B.W29

K1:Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia oraz stałego dokształcania się – K01

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie wykładów semestru I na podstawie obecności na wykładach.

Zakres tematów:

1. Aktywność elektryczna serca. Mechanizm skurczu mięśnia

sercowego i regulacja jego siły.

2. Ośrodkowa regulacja układu oddechowego.

3. Fizjologiczna adaptacja czynności układu oddechowego do

warunków wysokogórskich.

4. Regulacja ciśnienia tętniczego krwi. Układ limfatyczny i

obwodowy układ krążenia.

5. Znaczenie osi renina- angiotensyna- aldosteron dla pracy

układu krążenia.

6. Interakcja krążeniowo- oddechowa.

Metody dydaktyczne:

• wykład problemowy z prezentacją multimedialną

• wykład informacyjny (konwencjonalny)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
49/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.