Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo karne 1300-PK-SJ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://brak
Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 0
Literatura:

A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2019 r.;

A. Marek, J. Lachowski, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2018;

Kodeks karny. Komentarz, pod red. V. Konarskiej-Wrzosek, Warszawa 2018 r.

Efekty uczenia się:

- student potrafi określić zakres merytoryczny prawa karnego

- student ma pogłębiona wiedzę na temat różnic i podobieństw występujących między reżimem odpowiedzialności karnej a innymi reżimami odpowiedzialności represyjnej

- student zna kwestię sporne występujące na gruncie prawa karnego;

- student potrafi wymienić źródła odpowiedzialności karnej;

- student zna funkcje oraz cele odpowiedzialności karnej;

- student potrafi wyjaśnić czym jest np.: przestępstwo; jakie są jego przyczyny oraz konsekwencje jego popełnienia

- student potrafi wymienić jakie środki i kary można zastosować względem osoby popełniającej czyn zabronion

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie polegające na udzielaniu odpowiedzi na 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wyświetlanych przez 20 min oraz jak najpełniejszych opisowych odpowiedzi, pozwalających ocenić wiedzę, opanowanie siatki pojęciowej oraz umiejętność oceny rangi czynu i doboru odpowiednich do tego prawnokarnych konsekwencji 2 pytań otwartych w czasie 25 min.

Warunkiem sprawdzenia odpowiedzi na dwa pytania problemowe jest uzyskanie 11 pkt z części testowej.

Ocena końcowa stanowi sumę punktów.

Egzamin trwa 45 minut.

Zakres tematów:

Wykład: Prawo karne oraz przesłanki jego reformy (2 godz.), Nauka prawa karnego i nauki pokrewne (2 godz.), Ustawa karna, jej budowa i stosowanie (2 godz.), Zasady obowiązywania ustawy karnej (4 godz.), Ogólne pojęcie przestępstwa (2 godz.), Przedmiot i strona przedmiotowa przestępstwa (2 godz.), Wina i jej formy (4 godz.), Okoliczności uchylające oraz umniejszające winę (6 godz.), Kontratypy (6 godz.), Formy popełnienia przestępstwa (6 godz.), Zabieg przestępstw (4 godz.), Zabieg przepisów ustawy (3 godz.), Pojęcie i systematyka kar oraz innych środków karnych (2 godz.), Kary (4 godz.), Środki karne (7 godz.), Środki probacyjne (5 godz.), Środki zwalczania recydywy, przestępczości zorganizowanej i terrorystycznej (3 godz.), Sądowy wymiar kary i środków karnych (5 godz.), Środki zabezpieczające (2 godz.), Środki stosowane wobec nieletnich (2 godz.), Uchylenie karalności i darowanie kary. Instytucja zatarcia skazania (2 godz.).

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:00 - 16:45, sala 97
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 102
Agata Ziółkowska 29/28 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 16:45 - 17:30, sala 97
każdy czwartek, 9:30 - 11:00, sala 102
Agata Ziółkowska 30/28 szczegóły
3 każda środa, 8:00 - 8:45, sala 203
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 203
Michał Leciak 16/28 szczegóły
4 każda środa, 9:00 - 9:45, sala 203
każdy czwartek, 9:30 - 11:00, sala 203
Michał Leciak 28/28 szczegóły
5 każdy czwartek, 15:00 - 15:45, sala 109 (konferencyjna)
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 96
Piotr Chrzczonowicz, Michał Perliński 30/28 szczegóły
6 każdy czwartek, 16:00 - 16:45, sala 109 (konferencyjna)
każdy czwartek, 9:30 - 11:00, sala 96
Piotr Chrzczonowicz, Michał Perliński 30/28 szczegóły
7 każdy wtorek, 11:00 - 11:45, sala Audytorium_B
każda środa, 13:00 - 14:30, sala 219
Marcin Berent 29/28 szczegóły
8 każdy wtorek, 12:00 - 12:45, sala Audytorium_B
każda środa, 14:30 - 16:00, sala 219
Marcin Berent 25/28 szczegóły
9 każdy wtorek, 13:30 - 14:15, sala Audytorium_E
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 99
Marcin Berent 12/28 szczegóły
10 każdy wtorek, 14:15 - 15:00, sala Audytorium_E
każdy czwartek, 9:30 - 11:00, sala 99
Marcin Berent 11/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)