Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Powszechna historia państwa i prawa 1300-POWSZ-SJ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. T. Maciejewski; Historia powszechna ustroju i prawa, W-wa 2007 i wyd. późniejsze.

2. K. Kamińska , A. Gaca; Historia powszechna ustrojów państwowych, Toruń 2010

3. M. J. Ptak, M. Kinstler, Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Wrocław 1966

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna genezę ustrojów państw burżuazyjnych oraz postępujące w nich przemiany. Wie, jak doszło do upadku części z nich i jakie były przyczyny powstania państw totalitarnych.

Umiejętności: Student potrafi wyjaśnić genezę współczesnych instytucji ustrojowych państw demokratycznych. Dokonuje ustnej i pisemnej egzegezy prostych tekstów z zakresu prawa konstytucyjnego. Potrafi rozpoznać i nazwać problem ustrojowy we wskazanym zakresie.

Postawy: Student postrzega ustrój państw jako rezultat rozwoju historycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega obecność i aktywność na zajęciach. Obowiązuje również test końcowy pisemny.

Kolokwium (zaliczenie ćwiczeń) w postaci testu (20 pytań) zawierającego pytania testowe - W1, W2, W3, W4, U1, U2.

Procentowy zakres przyswojenia materiału:

51 - 65 % - ocena dostateczna.

65 - 70 % - ocena dostateczna plus.

71 - 85 % - ocena dobra.

85 - 90 % - ocena dobra plus.

91 - 100% - ocena bardzo dobra.

Zakres tematów:

1. Charakterystyka feudalnego ustroju społeczno-prawnego – w szczególności stosunku lennego oraz poddańczego (1h)

2. Monarchia stanowa w Anglii oraz wykształcenie ustroju parlamentarno-gabinetowego (3h)

3. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Konstytucjonalizm USA i jego praktyka w realiach sytemu prezydenckiego (2h)

4. Przemiany ustrojowe Francji od Wielkiej Rewolucji Burżuazyjnej 1789 r. po III republikę (3h)

5. Próby jednoczenia państw niemieckich w XIX wieku (1h)

6. Ustrój II Rzeszy (1h)

7. Ustrój Republiki Weimarskiej oraz geneza i powstanie III Rzeszy (2h)

8. Ustrój carskiej Rosji w XIX i XX wieku (2h)

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, omawianie tekstów źródłowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 15:45, sala 203
Andrzej Gaca, Karol Kłodziński 22/25 szczegóły
2 każda środa, 16:00 - 16:45, sala 203
Andrzej Gaca, Karol Kłodziński 13/25 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 12:00 - 12:45, sala 100
Zbigniew Filipiak, Hubert Bąk 27/25 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 12:45 - 13:30, sala 100
Zbigniew Filipiak, Hubert Bąk 28/25 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 15:00 - 15:45, sala 100
Zbigniew Filipiak, Hubert Bąk 25/25 szczegóły
6 każdy poniedziałek, 16:00 - 16:45, sala 100
Zbigniew Filipiak, Hubert Bąk 11/25 szczegóły
7 każdy wtorek, 11:00 - 11:45, sala 100
Zbigniew Filipiak, Karol Kłodziński 25/25 szczegóły
8 każdy wtorek, 12:00 - 12:45, sala 100
Zbigniew Filipiak, Karol Kłodziński 21/25 szczegóły
9 każdy wtorek, 13:00 - 13:45, sala 100
Zbigniew Filipiak, Karol Kłodziński 24/25 szczegóły
10 każdy wtorek, 14:00 - 14:45, sala 100
Zbigniew Filipiak, Karol Kłodziński 26/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.