Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Powszechna historia państwa i prawa 1300-POWSZ-SJ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Obowiązkowa:

1. K. Sójka- Zielińska; Historia prawa, Warszawa 1993 i wyd. późniejsze.

2. K. Kamińska , A. Gaca ; Historia powszechna ustrojów państwowych, Toruń 2010.

Fakultatywna:

1. T. Maciejewski; Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2007 i wyd. późniejsze.

2. M. Sczaniecki; Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1994 i wyd. późniejsze.

3. E. Borkowska-Bagieńska; Historia prawa sądowego, Poznań 2006.

4. K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, K. Krasowski, B. Lesiński; Powszechna historia państwa i prawa, Poznań 1993 i wyd. późniejsze.

5. I. Jaworski; Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1983 i wyd. późniejsze.

6. B. Lesiński, W. Rozwadowski; Historia prawa sądowego, Poznań 1992 i wyd. późniejsze.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna genezę ustrojów państw burżuazyjnych oraz postępujące w nich przemiany. Wie, jak doszło do upadku części z nich i jakie były przyczyny powstania państw totalitarnych.

Umiejętności: Student potrafi wyjaśnić genezę współczesnych instytucji ustrojowych państw demokratycznych. Dokonuje ustnej i pisemnej egzegezy prostych tekstów z zakresu prawa konstytucyjnego. Potrafi rozpoznać i nazwać problem ustrojowy we wskazanym zakresie.

Postawy: Student postrzega ustrój państw jako rezultat rozwoju historycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy:

termin "zerowy" - test pisemny, 50 pytań.

pozostałe terminy - egzamin pisemny, 6 pytań opisowych dotyczących danych pojęć, zdarzeń i definicji - W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2. Od 0 do 5 punktów za każde.

Kolokwium (zaliczenie ćwiczeń) w postaci testu (10 pytań) zawierającego pytania testowe do wyboru oraz "otwarte" - do uzupełnienia (wytłumaczenie danych pojęć, zdarzeń i definicji) - W1, W2, W3, W4, U1, U2.

Procentowy zakres przyswojenia materiału:

51 - 65 % - ocena dostateczna.

65 - 70 % - ocena dostateczna plus.

71 - 85 % - ocena dobra.

85 - 90 % - ocena dobra plus.

91 - 100% - ocena bardzo dobra.

Zakres tematów:

I: 10 h.

1.Wykład rozpoczyna omówienie ustroju państw starożytnych (Mezopotamia, Egipt, państwa greckie, demokracja ateńska, państwo rzymskie - okres królewski, republika, cesarstwo). Następnie omówione zostaje prawo państw starożytnych, jego źródła i charakterystyka.

2.Losy Kodyfikacji Justyniańskiej w Cesarstwie Wschodnio-Bizantyjskim i na zachodzie Europy ( stosowanie, oddziaływanie, recepcja).

II: 2 h.

1. Geneza i charakter podstawowych instytucji ustrojowych feudalizmu europejskiego. Różne formy monarchii feudalnej na wybranych przykładach.

III: 23 h.

Charakterystyka źródeł prawa feudalnego

1. Historia źródeł prawa sądowego w okresie średniowiecza:

- leges barbarorum i leges romanae barbarorum

- źródła prawa we Włoszech

- źródła prawa w Niemczech

- źródła prawa we Francji

- źródła prawa w Anglii

- źródła prawa na Rusi Kijowskiej

2.Podstawowe instytucje prawa prywatnego, karnego i procesowego w okresie feudalnym.

3.Zmiany w prawie sądowym od schyłku wieków średnich.

4.Humanitaryzm prawniczy. Realizacja postulatów humanitarystów (Leopoldina, Józefina, Instrukcja Katarzyny II z roku 1767).

5.Prawo okresu państw konstytucyjnych

6.Źródła prawa europejskiego w XIX i XX w.

IV: 10 h.

Zarys ewolucji ustrojów państwowych w dobie nowożytnej:

1.Anglia (XVII – XX w.)

2.Francja (1789 – 1946)

3.Niemcy (XIX – XX w.)

4.Rosja (XVIII – XX w.)

5.Konstrukcja „państwa prawnego”

Metody dydaktyczne:

Wykład akademicki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala Audytorium_A
każda środa, 12:00 - 14:00, sala Audytorium_A
Andrzej Gaca 232/280 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.