Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Automatyka układów napędowych 0800-AUNA
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 0
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaźmierkowski M.P., Tunia H.: Automatyka napędu przekształtnikowego, PWN, Warszawa 1987

2. Zawirski, K., J. Deskur, T. Kaczmarek. Automatyka napędu elektrycznego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.

3. K. Zawirski: Sterowanie silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych, Wyd. Pol. Poznańskiej, 2005

4. T. Orłowska-Kowalska: Bezczujnikowe układy napędowe z silnikami indukcyjnymi, Oficyna Wyd. Pol. Wrocławskiej, 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Lech. M. Grzesiak, Sterowanie napędów i serwonapędów elektrycznych, Warszawa 2009

2. M.P. Kaźmierkowski, F.Blaabjerg, R. Krishnan, Control in power electronics – selected problems, Elsevier, 2002

3. Jerzy Brzózka: Regulatory i układy automatyki, Wyd. Mikom, 2004

4. Z. Grunwald (red.), Napęd Elektryczny, WNT, 1987

5. T. Kaczmarek, Napęd elektryczny robotów, Wyd. Pol. Poznańskiej, 1998

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się - wiedza

W1 - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu automatyki i robotyki, dotyczącą syntezy i analizy struktur regulacji stosowanych w napędach

elektrycznych - K_W05

W2 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik modelowania i symulacji napędów elektrycznych - K_W06

W3 – orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych algorytmów sterowania dedykowanych dla napędów elektrycznych –

K_W10

Efekty uczenia się - umiejętności

U1 – potrafi pozyskiwać informacje z literatury i dokonywać ich interpretacji a także wyciągać wnioski - K_U01

U2 - potrafi krytycznie porównać i ocenić rozwiązania projektowe algorytmów sterowania napędów elektrycznych ze względu na zadane

kryteria użytkowe - K_U08

U3 – potrafi właściwie dobrać metody sterowania oraz struktury regulacji – K_U10

U4 – wykorzystuje narzędzie programistyczne Matlab/Simulink do syntezy i analizy algorytmów sterowania – K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne

K1 - zna warunki pracy w środowisku przemysłowym - K_K06

K2 - potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębieniu zrozumienia danego tematu - K_K02

Zakres tematów:

Wstęp:

- Podstawowe pojęcia stosowane w układach napędowych

- Zastosowanie elektrycznych układów napędowych

- Właściwości maszyn elektrycznych prądu stałego i przemiennego

- Przekształtniki energoelektroniczne w układach napędowych

Napędy prądu stałego

- Modele matematyczne maszyn prądu stałego

-- równania różniczkowe

-- transmitancja operatorowa

-- równania stanu

- Kaskadowe struktury regulacji

-- synteza regulatora prądu typu PI

-- synteza regulatora prądu typu IMC

-- anty-windup

-- synteza regulatora prędkości typu PI

-- dyskretny regulator typu PID

- Regulator od stanu

-- synteza regulatora metodą lokowania biegunów

-- synteza regulatora metodą optymalizacji liniowo-kwadratowej

-- wprowadzenie sygnału referencyjnego

Napędy prądu przemiennego z magnesami trwałymi

- Rodzaje i właściwości silników

- Układ regulacji prądu dla BLDC

- Struktury sterowania serwonapędów z PMSM

-- Struktury sterowania prądem stojana

-- Bezpośrednie sterowanie momentem i strumieniem

- Model matematyczny silnika PMSM

- Przykładowe zastosowania PMSM

- Języki programowania ruchu

- Napędy prądu przemiennego z silnikami indukcyjnymi

- Budowa i właściwości silników indukcyjnych

- Model matematyczny silnika indukcyjnego

- Metody sterowania momentem i prędkością silnika indukcyjnego

-- sterowanie skalarne

-- sterowania wektorowe

- Przemienniki częstotliwości

- Estymacja zmiennych stanu silnika indukcyjnego

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 10:00, sala s2
Tomasz Tarczewski 4/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - Studium Politechniczne
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)