Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr antyczny i jego recepcja 2500-OG-K-TA
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- w trakcie semestru (ocena ciągła – 40%): ocenie podlega aktywność na zajęciach rozumiana jako zabieranie głosu w dyskusji o zagadnieniach przewidzianych programem; bieżące przygotowanie do zajęć (K_W16, K_U04, K_U09, K_U10, K_K04, K_K06); znajomość obligatoryjnej literatury przedmiotu (K_U09);

- na koniec każdego semestru (ocena – 60%): zaliczenie ustne obejmujące trzy z omawianych zagadnień/ utworów - dwa wybrane przez studentkę/studenta, jeden przez prowadzącego (K_W05, K_W16, K_U09, K_U10).

Zakres tematów:

W pierwszym semestrze studenci będą mieli okazję zapoznać się z problematyką dotyczącą teatru i dramatu, od antycznego do XVII wieku, z uwzględnieniem jego wyglądu, struktury, poetyki, teatralności czy sceniczności; także z problematyką przekładu oraz z wybranymi utworami dramatycznymi.

Zajęcia w drugim semestrze poświęcone będą analizie i interpretacji starożytnych utworów dramatycznych, stanowiących punkt wyjścia do analizy i interpretacji rewokacji, przekształceń czy nawiązań do danego utworu, tematu, wątku, mitu czy postaci w szeroko pojętej kulturze światowej (w literaturze, teatrze i filmie).

Zajęcia poświęcone będą następującym zagadnieniom:

- widowiska teatralne w starożytności;

- starożytne budowle teatralne i ich recepcja w Europie;

- historia teatru i dramatu od starożytności do XVII wieku;

- problematyka sceniczności, stosowanych urządzeń teatralnych, wyglądu sceny i aktorów w starożytności (w porównaniu z wybranymi aspektami sceny nowożytnej);

- problematyka szeroko pojętego przekładu utworów dramatycznych;

- kwestie związane z poetyką tekstów dramatycznych;

- antyczni autorzy tekstów dramatycznych (Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Arystofanes, Meander, Plaut, Terencjusz, Seneka)

- nowożytni autorzy tekstów dramatycznych: Szekspir, Calderon, Racine

- analiza i interpretacja wybranych utworów dramatycznych (tragicznych i komediowych) oraz ich recepcja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 302
Barbara Bibik 6/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.