Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Consciousness from cognitive point of view 2401-OG-EN-CFCP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: (tylko po angielsku) Contact hours with teacher:
np.
- participation in the lectures - 30 hrs

Self-study hours:
- Preparation of the essay - 38 hrs
- Consultation - 2 hrs
Altogether: 70 hrs (4 ECTS)

Literatura: (tylko po angielsku)

Bermudez, J.L., 2001, Nonconceptual self-consciousness and cognitive science, Synthese 129: 129–149, Kluver.

Block, N., 1995, On a confusion about a function of consciousness, Behavioural and Brain Science 18 (2), 1995, s. 227-287.

Boghossian, P.A., 2003, Content and Self-Knowledge, [w:] Privileged Access. Philosophical Accounts of Self-Knowledge, red. B., Gertler, Ashgate.

Brentano, F., 1999, Psychologia z empirycznego punktu widzenia, (tłum.) W. Galewicz, Warszawa, PWN.

Burge, T., 1988, Individualism and Self-Knowledge, The Journal of Philosophy, vol. 85, s. 649-663.

Chrudzimski, A., 1999, Semantyka uprzywilejowanego dostępu, Filozofia Nauki, nr 3-4 (27-28), s. 85-102.

Davidson, D., 1984, First Person Authority, Dialectica 38, s. 101-111.

Dennett, D.C., 1997, Natura umysłów, tłum. W. Turopolski, Warszawa, CIS.

Evans, G., 1982, The Variety of Reference, ed. J. McDowell, Oxford, Clarendon Press.

Fodor, J.A., 1998, Concepts. Where Cognitive Science Went Wrong?, Oxford, Clarendon Press.

Frank, M., 2002, Świadomość siebie i poznanie siebie, (tłum.) Z. Zwoliński, Warszawa, Oficyna Naukowa

Gallagher, S., 2003, Bodily self-awarness and the object perception. Theoria et Historia Scientarum (red.) T. Komendziński, , vol. VII, Nr 1., Wydawnictwo UMK.

Goldberg, S.C., 1999, The Psychology and Epistemology of Self-Knowledge, Synthese 118, Netherlands, Kluwer Academic Publisher, s. 165-199.

Metzinger, T., 2004, Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity, Cambridge, Massachusstts, London, MIT.

Millikan, R. G., 1986. Thoughts Without Laws; Cognitive Science with Content, The Philosophical Review, XCV, No. 1 (January 1986), s. 47-80-

Millikan, R.G., 1991, Perceptual Content and Fregean Myth, Mind, vol. C.4.. October.

Millikan, R.G. 2000, On Clear and Confused Ideas. An Essay about Substance Concepts, Cambridge, University Press.

Peacocke, Ch., 1998, Nonconceptual Content Defended, Philosophy and Phenomenological Research, vol. LVIII, No. 2, June 1998.

Peacocke, Ch., 1998, Jak są możliwe prawdy aprioryczne? (tłum.) T. Szubka, [w:] T. Szubka, P. Gutowski, Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku, Lublin, TN KUL.

Peacocke, Ch., 2006, Mental Action and Self-Awareness (I), [w:] Contemporary Debates in the Philosophy of Mind, red. J. Cohen and B. McLaughlin,Blackwell, http://www.columbia.edu/~cp2161/Online_Papers/

Peacocke, Ch., 2008, Mental Action and Self-Awareness (II): Epistemology, [w:] Mental Action, ed. L. O’Brien and M. Soteriou, Oxford University Press. http://www.columbia.edu/~cp2161/Online_Papers/

Piłat, R., 1999, Umysł jako model świata, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.

Piłat, R., Pojęcie samego siebie, artykuł niepublikowany.

Schildknecht, Ch., 2000, Sense and the Self. Perspectives on Nonpropositionality, Paderborn, Mentis.

Searle, J., 1999, Umysł, mózg i nauka, [w:] Z. Chlewiński, Umysł. Dynamiczna organizacja pojęć, Warszawa, PWN.

Shoemaker, S., 1994, Self-Knowledge and „Inner Sense”. Lecture I: The Object Perception Model, Philosophy and Phenomenological Research, vol. LIV, No.2, June, s. 249-269.

Shoemaker, S., 1994, Self-Knowledge and „Inner Sense”. Lecture II: The Broad Perceptual Model, Philosophy and Phenomenological Research, vol. LIV, No.2, June, s. 271-290.

Shoemaker, S., 1994, Self-Knowledge and „Inner Sense”. Lecture III: The Phenomenal Character of Experience, Philosophy and Phenomenological Research, vol. LIV, No.2, June, s. 291-314.

Szubka, T., 1998, Eksternalizm w filozofii umysłu i jego konsekwencje, Ruch Filozoficzny, Tom LV, Nr 3, s. 471-477.

Twardowski, K., 1965, O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i jej rozwoju, [w:] Wybrane Pisma Filozoficzne, Warszawa, PWN.

Ziemińska, R. 2002, Eksternalizm we współczesnej epistemologii, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Żegleń, U.M., 2002, Świadomość a problem redukcji, Roczniki Filozoficzne, t. L (2002), z. 1, s. 597-616.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

W1: Student knows the basic terminology of cognitive science and philosophy in English

W2: Student knows the basic research methods and argumentative strategies appropriate for one of the major subdisciplines of cognitive sciences

U1: Student selects argumentative strategies construes critical arguments at the elementary level, formulates responses to criticism

K1: On the basis of creative analysis of new situations and problems independently student formulates proposals for their solution

K2: Student is open to new ideas and willing to change opinion in the light of available data

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

1. Scoring for moderating a discussion – 15%

2. Active participation in the discussion – 15%

3. Scientific essay – 40%

4. Digital presentation – 30%

Assessment criteria:

fail- (0-49%)

satisfactory- (50-59%)

satisfactory plus- (60-69%)

good - (70-79%)

good plus- (80-89%)

very good- (90-100%)

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

Consciousness from cognitive point of view: Schedule

1. The philosophical outline of the problem.

2. Consciousness as subjects of psychology

3. Some empirical findings.

4. Consciousness as subjects of the interdisciplinary field of research.

5. Theories of consciousness.

6. Back to philosophy: The problem of Intentionality

7. The role of concepts and language (1.)

8. Dreams, hypnosis, OBE

9. Consciousness and free will

10. From self-consciousness to self-knowledge

11. Empirical findings once again.

12. The power of consciousness?

13. Who is conscious?

14. Applications of the theories of consciousness

15. Summary

Metody dydaktyczne: (tylko po angielsku)

Lecture

power point presentation

conversatory lecture

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 317
Anita Pacholik-Żuromska 38/75 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)