Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Synteza i technologia środków leczniczych 1719-F4-SITS-J
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Zaliczenie
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: -
Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe/obowiązkowe:

1. Kieć-Kononowicz K. (red.): Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych. Wyd. II, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

2. Patrick, G.: Chemia medyczna. Podstawowe zagadnienia. WNT, Warszawa 2003.

3. Silverman R. B.: Chemia organiczna w projektowaniu leków. WNT, Warszawa 2004.

Piśmiennictwo uzupełniające:

1. Tkaczyński T., Tkaczyńska D.: Synteza i technologia chemiczna leków. PZWL, Warszawa 1984.

2. Tułecki J.: Technologia środków leczniczych. PZWL, Warszawa 1978.

3. Kuczyński L.: Technologia leków. WNT, Warszawa 1971.

4. Marona H. (red.): Syntezy środków leczniczych. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

Seminarium:

1.Proponuje i realizuje technologię wytwarzania substancji czynnej. U4

2.Wie, jak wpływać na wydajność poszczególnych etapów i całego procesu produkcyjnego leku. U5

3.Proponuje rozwiązanie problemu badawczego związanego z lekiem syntetycznym. U6

4.Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji. K1

Metody i kryteria oceniania:

Seminaria: przygotowanie prezentacji i dyskusja nad nią – zaliczenie wymaga uzyskania 60% z możliwych do uzyskania punktów.

Metody dydaktyczne:

Seminarium: prezentacje i dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Konrad Misiura 32/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Konrad Misiura 29/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Konrad Misiura 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)