Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia 1700-F1-SOCJ-J
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Barański J., Piątkowski W. (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Wrocławskie Wydawnicto Oświatowe, Lublin 2002.

Ostrowska A., Sikorska J., Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1996.

Piątkowski W., Brodniak W. (red.), Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno- Gospodarczej w Tyczynie, Tyczyn 2005.

Efekty uczenia się:

W1: Zna socjologiczne i kulturowe uwarunkowania funkcjonowania jednostki w społeczeństwie ryzyka zdrowotnego (nierówności społeczne, moda, media, procesy medykalizacji i farmakologizacji itp.)- K_A.W28.

W2: Wykazuje znajomość zasad komunikacji interpersonalnej (poprawne komunikowanie się, bariery w komunikacji z pacjentem, trudny pacjent- trudne sytuacje)- K_A.W29

W3: Posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania działań grupowych (grupy wsparcia, stowarzyszenia, fundacje)

- K_A.W30

W4: Wymienia społeczne przyczyny i konsekwencje wynikające z choroby i niepełnosprawności -K_A.W31

W5: Zna społeczne uwarunkowania postaw pomocowych - K_A.W32.

W6: Zna i rozumie znaczenie socjomedycznych wskaźników zdrowotnych populacji - K_E.W42.

U1: Rozpoznaje i potrafi zastosować w warunkach symulowanych podstawowe reguły komunikowania interpersonalnego w relacjach farmaceuta-pacjent oraz farmaceuta- pozostali pracownicy ochrony zdrowia (socjotechniczny wymiar komunikacji)- K_D.U18

U2: Rozpoznaje i potrafi zastosować w warunkach symulowanych reguły komunikacji interpersonalnej w relacjach z trudnym klientem- pacjentem- K_D.U22

U3: Potrafi rozróżnić i ocenić wybrane procesy społeczne, które mają wpływ na rozwój medycyny, funkcjonalną i dysfunkcjonalną instytucję medyczną, ocenia miejsce pacjenta w instytucji oraz analizuje działanie fundacji, stowarzyszeń i grup wsparcia- K_D.U22

K1: Ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań prozdrowotnych- K_A.K2.

K2: Posiada nawyk wspierania działań pomocowych i zaradczych K_A.K3.

K3- Nabywa umiejętność pracy zespołowej K_A.K3.

Metody i kryteria oceniania:

projekt: 20p.

dyskusja dydaktyczna i burza mózgów: 5p.

udział w quizie: 5p.

test: 20p.

razem: 50p.

47-50p. bdb

43-46p. db+

39-42p. db

35-38p. dst+

30-34p. dst

Zakres tematów:

1. Model biomedyczny i biopsychospołeczny, typy pacjentów, pacjent w sieci zależności

2. Zachowania w zdrowiu i chorobie. Nierówności społeczne a zdrowie

3. Społeczny system wsparcia na przykładzie systemu rodzinnego, grup wsparcia, fundacji i stowarzyszeń pacjentów

4. Komunikacja z klientem- pacjentem (zasady poprawnego komunikowania się, bariery w komunikacji z pacjentem, trudny pacjent- trudne sytuacje, socjotechniczny wymiar komunikacji)

5. Chory i choroba w społeczeństwie ryzyka zdrowotnego

6. Proces medykalizacji, farmaceutykalizacji i genetyzacji życia społecznego

7. Instytucjonalizacja zdrowia i choroby oraz usług medycznych. Szpital jako instytucja biurokratyczna. Instytucje totalne

Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna, quiz, burza mózgów, projekt

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Domański 24/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Domański 22/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Domański 24/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Domański 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.