Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródła do dziejów regionu bałtyckiego 1202-SB-S:Z2-S1
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Bereza-Jarociński, Zarys dziejów Norwegii, Warszawa 1991

T. Cieślak, Norwegia. Z dziejów XIX i XX wieku, Poznań 1970

T. Cieślak, Zarys historii najnowszej krajów skandynawskich, Warszawa 1978

SŁOWNIKI:

E. Haugen, Norwegian English dictionary, Oslo 1990

T. Haustad, Stor norsk-tysk ordbok, Oslo 1991

Ż. Wawrzyniak Soleng, H. Soleng, Polsk-norsk, norsk-polsk, Oslo 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• zna podstawowe źródła drukowane do historii Skandynawii

• zna najważniejsze słowniki i leksykony norweskie

• zna dzieje państw skandynawskich

• wie, że istnieją dwie odmiany języka norweskiego

Umiejętności:

• tłumaczy teksty z języka norweskiego

• analizuje i interpretuje zawarte w nich informacje

Inne kompetencje

• ma świadomość zakresu swej wiedzy i rozumie potrzebę pogłębiania swojej wiedzy

• potrafi pracować w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, ocena z samodzielnego tłumaczenia i analizy tekstu

Zakres tematów:

Tłumaczenie i interpretacja norweskich tekstów źródłowych.

1. Valentin Chrisistian Vilhelm Sibbern:Dagbok paa Eidsvold (1814), [w:] Norsk tro og tanke 1800-1940, red. Jan-Erik Ebbestad Hansen, Bind 2, Oslo 1998,s.33-37

2. Henrik Wergeland: Normandens Katechisme (1832), [w:] Norsk tro og tanke 1800-1940, red. Jan-Erik Ebbestad Hansen, Bind 2, Oslo 1998, s. 80

3. Camilla Collett: Kvinden i literaturen. F?drelandske forfattere (1877), [w:] Norsk tro og tanke 1800-1940, red. Jan-Erik Ebbestad Hansen, Bind 2,Oslo 1998, s. 189-192

4. Trygve Lie, Hjemover, Oslo 1958 (wybrane fragmenty)

5. Vidkun Quisling, Den nasjonale regjering har overtatt makten (1940), [w:] Norsk tro og tanke 1940-2000, red. Jan-Erik Ebbestad Hansen, Bind 3, Oslo2001, s. 34

6. Haakon VII og statsminister Nygaardsvold: kongen og Regjeringen drar utenlands (1940), [w:] Norsk tro og tanke 1940-2000, red. Jan-Erik Ebbestad Hansen, Bind 3, Oslo 2001, s.41-42

7. Josef Terboven, Til befolkningen! (1944), [w:] Norsk tro og tanke1940-2000, red. Jan-Erik Ebbestad Hansen, Bind 3, Oslo 2001, s. 99-100

8. Sigrid Undset: Tyskerne og vi (1944), [w:] Norsk tro og tanke 1940-2000, red. Jan-Erik Ebbestad Hansen, Bind 3, Oslo 2001, s. 176-179

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem źródłowym, prezentacja, elementy wykładu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala C 1.47
co drugi wtorek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala AB 1.10
Magda Gawinecka-Woźniak, Paweł Kaźmierczak 12/12 szczegóły
2 co drugi piątek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala C 1.47
co drugi wtorek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala AB 1.10
Magda Gawinecka-Woźniak, Paweł Kaźmierczak 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.