Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne trendy na rynku usług finansowych 1100-12-F21-DF-WspTr
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

D. Krupa, Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2008.

E. Sokołowska, Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

Literatura uzupełniająca:

K. Gabryelczyk (red.) Private asset & Wealth management, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

K. Gabryelczyk (red.), Nowe usługi finansowe, CeDeWu, Warszawa 2007.

K. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwek (red.), Inwestycje finansowe, CeDeWu, Warszawa 2007.

D. Krupa, Irlandzkie Qualifying Investor Funds, [w:] Rynek finansowy - nowe perspektywy, P.Karpuś, J.Węcławski (red.), Annales UMCS Sectio H, tom XLIV, z.2, Lublin 2010.

D. Krupa, Transgraniczna dystrybucja funduszy inwestycyjnych UCITS, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, A. Janc (red.), Zeszyty Naukowe Nr 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

D. Krupa, Rola krajowych zamkniętych funduszy inwestycyjnych w planowaniu podatkowym, [w:] Finanse publiczne., J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

D. Krupa, B. Kołosowska, D. Walczak, Strategie inwestycyjne funduszy inwestycyjnych krajowego sektora MSP, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw "Mikrofirma 2011", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

D. Krupa, Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości, [w:] Inwestowanie na rynku nieruchomości, E. Siemińska (red.), Poltex, Warszawa 2011.

E. Wiśniewska, Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWu, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studenci znają i rozumieją istotę:

a) Występowania zjawiska ryzyka na rynku finansowym krajowym i globalnym

b) Norm i reguł prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych tworzenia oferty produktowej różnego rodzaju instytucji finansowych.

Umiejętności:

Studenci potrafią:

a) Na bazie zdobytej wiedzy kontynuować kształcenie i rozwój zawodowy.

b) Przewidywać i interpretować finansowe podstawy zjawisk i procesów gospodarczych łącznie z relacjami między nimi.

Inne kompetencje:

Studenci posiadają kompetencje:

a) W podejmowaniu decyzji o charakterze finansowym

b) W prowadzeniu działalności doradztwa finansowego

c) Do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych na stanowiskach związanych z kierunkowym zakresem kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin pisemny K_W02, K_W03, K_W04, K_U01

Zakres tematów:

Pojęcia wprowadzające

Kanon dobrych praktyk rynku finansowego

Konsument na rynku usług finansowych

Podstawowe charakterystyki funduszy inwestycyjnych

Fundusze transgraniczne - tendencje na rynku międzynarodowym

Fundusze UCITS jako marka globalna

Alternatywne fundusze inwestycyjne

Produkty wspólnego inwestowania wspierające oszczędzanie długoterminowe

Perspektywy i tendencje w oferowanych usługach finansowych

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:00 - 14:30, sala III
Dorota Krupa 19/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.