Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość projektów unijnych 1152-12-F21-RJ-RaPrU
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

W1. Student ma wiedzę dotyczącą możliwości pozyskania środków unijnych oraz roli służb finansowo-księgowych w obsłudze projektu finansowanego ze środków unijnych ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej prezentacji projektu w sprawozdaniu finansowym. [K_W05]

W2. Student zna skutki finansowe i majątkowe realizacji projektów ze środków unijnych. [K_W06]

W3. Student zna w sposób pogłębiony, rozumie i rozpatruje – z punktu widzenia właściwego dla rachunkowości - przepisy prawa regulujące wycenę i prezentację środków pochodzących z funduszy unijnych. Zna zasady: wyceny, prezentacji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych. [K_W07]

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

w formie testu na platformie Moodle. Test składa się z 30 (10-W1, 10-W2, 10-W3) pytań losowanych z puli 60. Na pytania składają się:

1. pytania jednokrotnego wyboru

2. pytania wielokrotnego wyboru

3. pytania na dopasowanie odpowiedzi

Skala ocen na egzaminie:

Punktacja (procent prawidłowych odpowiedzi):

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

W1, W2, W3 - Egzamin - "+++"

Osiągnięcie poszczególnych efektów następuje po uzyskaniu 60% wymagań (ocena dostateczna)

Zakres tematów:

Treści programowe wykładu:

1. Wprowadzenie (W1)

2. Rodzaje obowiązków ewidencyjnych w polskim prawie (W1)

3. Segmentacja przedsiębiorstw na potrzeby UE (W1)

4. Organizacja rachunkowości a środki UE –

ogólne zasady rachunkowości, zakładowy plan kont (W2)

5. Kwalifikowalność wydatków. (W2)

6. Zasady ewidencji kosztów związanych z dotacją (W3)

7. Zasady ewidencji przychodów z dotacji (W3)

8. Zasady ewidencji środków pieniężnych i majątku trwałego (W3)

9. Opodatkowanie środków pochodzących z UE (W3)

10. Sprawozdawczość finansowa środków pochodzących z UE (W2)

Metody dydaktyczne:

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej (Power Point)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 (brak danych), (sala nieznana)
Justyna Kłobukowska 29/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.