Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem 1152-12-F21-RJ-RaStZ
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://moodle.umk.pl/WNEiZ/course/view.php?id=868
Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 3 godziny
Literatura:

E. Nowak (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.

B. Nita, Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.

S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom II i III, TNOiK, Toruń 2015.

Sobańska I, Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

U1: Student potrafi zastosować wybrane narzędzie z zakresu strategicznej rachunkowości do rozwiązania problemu oraz dokonać interpretacji uzyskanego wyniku - K_U01

K1: Student potrafi objaśnić tok rozumowania potrzebny do rozwiązania wybranego ćwiczenia - K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie:

- pisemne kolokwium, około 3-4 zadań,

U1 - kolokwium +++

K1 - aktywność +++

Student uzyskuje zaliczenie jeżeli zdobędzie 60% punktów możliwych do uzyskania podczas kolokwium.

Zakres tematów:

Strategiczna rachunkowość zarządcza to stosunkowo nowy obszar rachunkowości. Wykorzystywane przez naczelne kierownictwo, w procesie strategicznego zarządzania, narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej wspomagają formułowanie strategi oraz etap jej implementacji.Treści prezentowane podczas zajęć dotyczą między innymi kwestii związanych ze strategiczną rachunkowością oraz jej wykorzystaniem w procesie zarządzania strategicznego. Zagadnienia omawiane na zajęciach obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Istota strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem oraz przydatność analizy strategicznej U1

2. Znaczenie rachunkowości zarządczej w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem U1

3. Narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej U1, K1

- zbilansowana karta dokonań

- kapitał intelektualny

- benchmarking

- EVA

- nowoczesne rachunki kosztów.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań z podręcznika.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Makowska 29/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.