Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia 1700-K3-SOCJ-1
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa:

Barański W., Piątkowski W., Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Wrocław 2000.

Tobiasz- Adamczyk B., Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca:

Sztompka P., Socjologia, Kraków 2000.

Efekty uczenia się:

Student:

W1: Zna podstawowe teorie i pojęcia socjologiczne związane ze zdrowiem i chorobą- K_W40

W2: Opisuje społeczno- kulturowe tło zjawisk zdrowia, choroby i niepełnosprawności w kontekście społecznych norm i wartości oraz potrafi przeanalizować problem naznaczenia społecznego i rolę wsparcia- K_W40

W3: Potrafi omówić społeczno- kulturowe aspekty atrakcyjności ciała w tradycyjnych i ponowoczesnych kulturach- K_W40

Student:

U1: Rozpoznaje i charakteryzuje psychospołeczne potrzeby pacjenta- klienta oraz planuje i modyfikuje działania w zakresie relacji z pacjentem, aby uwzględnić ich realizację- K_U39

U2: Potrafi planować pracę na własnym odcinku pracy z uwzględnieniem psychospołecznych zachowań pacjenta związanych ze zdrowiem i chorobą- K_U39

Student:

K1: Przekazuje innym wiedzę na temat społeczno- kulturowych aspektów stylu życia- K_K10

K2: Wykazuje postawę szacunku do klienta i jego ciała, uwzględniając wiedzę z zakresu społeczno- kulturowych aspektów cielesności- K_K02

K3: Planuje przebieg prawidłowej komunikacji ze współpracownikami i pacjentem, wynikającej z wykonywanej praktyki zawodowej- K_K06, K_K07, K_K11

Metody i kryteria oceniania:

test: 15p.- K_W40, K_K06, K_K07, K_K10, K_K11, K_K02, K_U39

zaliczenie od 75%

Zakres tematów:

1.Podstawowe pojęcia socjologiczne

2. Kultura: normy, wartości, symbole, relacje społeczne. Rodzina jako źródło kompetencji kulturowej

3. Zdrowie, choroba, niepełnosprawność jako zjawiska społeczno- kulturowe

4. Komunikacja społeczna z pacjentem- klientem

5. Społeczna atrakcyjność ciała kobiecego i męskiego w różnych kulturach

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny i konwersacyjny, giełda pomysłów, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Urszula Domańska 47/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.