Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

6.2. Fizjologia dojrzewania i fizjologia starzenia 1600-LekM11PSMFIZ-J
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Konturek S. Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2013,

2. Troszczyński M. Rozpoznawanie płodności, Bonami Wydawnictwo-Drukarnia, 2009,

3. Szymański Z. Płodność i planowanie rodziny, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej, 2004,

4. Skauba P. Endokrynologia ginekologiczna, PZWL, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

W1:Zna przebieg i regulację funkcji rozrodczych u kobiet (B K_W27)

W2: Zna przebieg i regulację funkcji rozrodczych u mężczyzn (B K_W27)

K1:Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia seminarium Fizjologia dojrzewania jest obecność na zajęciach i aktywne uczestniczenie w zajęciach. W przypadku nieobecności student ma obowiązek odrobić zajęciach po wcześniejszym ustaleniu formy i terminu z osobą prowadzącą.

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu po zdaniu egzaminu z modułu Od poczęcia do śmierci oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych, co jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Egzamin odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 30 pytań. Ocena końcowa z egzaminu wynika z poniższej tabeli:

cena procent punktów

bardzo dobra 92 – 100%

dobra plus 84 – 91%

dobra 76 – 83%

dostateczna plus 68 – 75%

dostateczna 56 – 67%

niedostateczna 0 – 55%

Egzamin: W1, W2, K1

Przedłużona obserwacja (0-5 pkt.; >50%); K1

Zakres tematów:

1. 1. Fizjologiczne mechanizmy dojrzewania dziewcząt i chłopców

2. wczesnego okresu pokwitania.

3. 2. Fizjologiczne mechanizmy dojrzewania dziewcząt i chłopców

4. środkowego okresu pokwitania.

5. 3. Fizjologiczne mechanizmy pokwitania okresu młodzieńczego.

6. 4. Zmiany rytmów biologicznych okresu dojrzewania.

7. 5. Fizjologiczne mechanizmy warunkujące rozwój drugo i

8. trzeciorzędowych cech płciowych oraz zachowań

9. społecznych.

10. 6. Fizjologia zdrowia prokreacyjnego okresu dojrzewania.

Metody dydaktyczne:

• dyskusja

• prezentacja multimedialny

• metoda klasyczna problemowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Tafil-Klawe, Daria Pracka 26/24 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Tafil-Klawe, Daria Pracka 25/24 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Tafil-Klawe, Daria Pracka 24/24 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Tafil-Klawe, Daria Pracka 24/24 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Tafil-Klawe, Daria Pracka 23/24 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Tafil-Klawe, Daria Pracka 23/24 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Tafil-Klawe, Daria Pracka 24/24 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Tafil-Klawe, Daria Pracka 23/24 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Tafil-Klawe, Daria Pracka 24/24 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Tafil-Klawe, Daria Pracka 24/24 szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Tafil-Klawe, Daria Pracka 23/24 szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Tafil-Klawe, Daria Pracka 21/24 szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Tafil-Klawe, Daria Pracka 27/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.