Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

2.3. Neurofizjologia 1600-LekM12MFTNFI-J
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Nie dotyczy
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2. Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013

3. Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Longstaff A: Neurobiologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2006

2. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wykłady:

W1:Zna sposoby komunikacji między komórkami, a także między komórką a środowiskiem zewnątrzkomórkowym (B K_W21).

W2: Wyjaśnia przebieg zjawisk elektrofizjologicznych w układzie nerwowym oraz opisuje wyższe czynności nerwowe, a także fizjologię mięśni prążkowanych, gładkich, zna funkcje krwi (B K_W24).

U1: Określa zintegrowaną odpowiedź organizmu człowieka na przejście od stanu snu do stanu czuwania (B K_U07).

K3:Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie wykładów na podstawie oceny z egzaminu (ocena 3,0 lub wyższa).

Egzamin odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 25 pytań. Ocena końcowa z egzaminu wynika z poniższej tabeli:

cena procent punktów

bardzo dobra 92 – 100%

dobra plus 84 – 91%

dobra 76 – 83%

dostateczna plus 68 – 75%

dostateczna 56 – 67%

niedostateczna 0 – 55%

Zakres tematów:

Tematy wykładów:

1.Komunikacja międzykomórkowa oraz między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową.Szlaki przekazywania sygnałów w układzie nerwowym.

2. Mechanizm skurczu mięśni poprzecznie prążkowanych. Kontrola siły skurczu.

3. Mechanizm i regulacja skurczu mięśni gładkich.

4. Psychoneuroimmunologia.

5. Termoregulacja. Patogeneza i znaczenie gorączki.

6. Fizjologia układu kontroli ruchu.

7. Rytmy biologiczne

8.Znaczenie autonomicznego układu nerwowego w homeostazie.

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład problemowy z prezentacją multimedialną

• wykład informacyjny (konwencjonalny)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Tafil-Klawe, Dariusz Soszyński, Daria Pracka 292/298 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.