Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

2.3. Neurofizjologia 1600-LekM12MFTNFI-J
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 36
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Nie dotyczy
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2. Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013

3. Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Longstaff A: Neurobiologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2006

2. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia laboratoryjne:

W1:Zna sposoby komunikacji między komórkami, a także między komórką a środowiskiem zewnątrzkomórkowym (B K_W21).

W2: Wyjaśnia przebieg zjawisk elektrofizjologicznych w układzie nerwowym oraz opisuje wyższe czynności nerwowe, a także fizjologię mięśni prążkowanych, gładkich, zna funkcje krwi (B K_W24).

U1: Określa zintegrowaną odpowiedź organizmu człowieka przejście od stanu snu do stanu czuwania (B K_U07).

U2:Wykonuje proste testy czynnościowe oceniające organizm człowieka jako układ regulacji stabilnej (testy posturograficzne), interpretuje dane liczbowe dotyczące podstawowych zmiennych fizjologicznych (B K_U08).

K1:Posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresu (K_K02).

K2:Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym (K_K03).

K3:Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne:

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu po uzyskaniu pozytywnych wyników z kolokwiów śródsemestralnych oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych. Student może otrzymać maksymalnie 9 punktów w zakresie kompetencji społecznych (9 ćwiczeń laboratoryjnych).

Kolokwium pisemne (0-10 pkt; >56%); W1-W2, U1, K1, K3

Wejściówka pisemna (0-5 pkt.; >56%), W1-W2, U1, K1, K3

Raport z ćwiczeń (0-15 pkt.; >56%); W1-W2, U1, U2, K1-K3

Przedłużona obserwacja (0-5 pkt.; >50%); K1-K3

Zakres tematów:

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

1.Podstawy neurofizjologii. Budowa błony komórkowej, Budowa i typy kanałów jonowych. Budowa neuronu. 2.Podstawy neurofizjologii. Geneza i cechy potencjału spoczynkowego i czynnościowego.

3.Podstawy neurofizjologii. Znaczenie potencjału spoczynkowego i czynnościowego. Technika „voltage-clamp” i „patch-clamp”. Pobudliwość i refrakcja neuronu. Budowa i rodzaje synaps chemicznych.

4.Przewodnictwo synaptyczne. Szybkość przewodzenia. Rodzaje neuroprzekaźników i molekularny mechanizm ich działania.

5.Fizjologia mięśni szkieletowych.

6.Fizjologia mięśni gładkich.

7. Fizjologia snu. EEG.

8.Układ kontroli ruchu - Przebieg odruchów przedsionkowo-ocznych, przebieg odruchów przedsionkowo-rdzeniowych. Rola tworu siatkowatego w kontroli napięcia mięśni.

9. Badania służące ocenie sprawności układu kontroli ruchu -

oczopląs kaloryczny, oczopląs podczasobrotowy i

poobrotowy oraz odruchy przedsionkowo-rdzeniowe.

10.Fizjologia narządów zmysłu (wzrok, słuch, smak, węch, dotyk). Czucie i percepcja.

11.Funkcjonalna organizacja mózgu. Wyższe czynności ośrodkowego układu nerwowego. Funkcje kognitywne.

12. Podstawy neurofizjologii z elementami patofizjologii - repetytorium

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

• laboratoryjna

• obserwacji

• ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa

• dyskusji

• pokazu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Tafil-Klawe, Daria Pracka, Katarzyna Dmitruk, Dariusz Soszyński, Małgorzata Gałązka, Piotr Złomańczuk 11/12 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Pracki, Małgorzata Gałązka, Piotr Złomańczuk, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Mirosława Cieślicka 12/12 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Katarzyna Dmitruk, Małgorzata Gałązka, Piotr Złomańczuk 11/12 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Pracki, Katarzyna Dmitruk, Agnieszka Kujawska, Mirosława Cieślicka 9/12 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Katarzyna Dmitruk, Dariusz Soszyński 12/12 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Pracki, Małgorzata Gałązka, Piotr Złomańczuk, Katarzyna Dmitruk, Mirosława Cieślicka 11/12 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Katarzyna Dmitruk, Dariusz Soszyński 12/12 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Pracki, Małgorzata Gałązka, Piotr Złomańczuk, Katarzyna Dmitruk, Mirosława Cieślicka 10/12 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Katarzyna Dmitruk, Dariusz Soszyński 8/12 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Pracki, Małgorzata Gałązka, Piotr Złomańczuk, Katarzyna Dmitruk, Mirosława Cieślicka 9/12 szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Katarzyna Dmitruk, Dariusz Soszyński 10/12 szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Pracki, Małgorzata Gałązka, Piotr Złomańczuk, Katarzyna Dmitruk, Agnieszka Kujawska 10/12 szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Katarzyna Dmitruk, Dariusz Soszyński 11/12 szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Pracki, Małgorzata Gałązka, Piotr Złomańczuk, Agnieszka Kujawska, Mirosława Cieślicka 11/12 szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Katarzyna Dmitruk, Dariusz Soszyński 10/12 szczegóły
16 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Pracki, Małgorzata Gałązka, Piotr Złomańczuk, Mirosława Cieślicka 11/12 szczegóły
17 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Katarzyna Dmitruk, Małgorzata Gałązka 12/12 szczegóły
18 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Pracki, Małgorzata Gałązka, Mirosława Cieślicka 9/12 szczegóły
19 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Katarzyna Dmitruk, Małgorzata Gałązka, Piotr Złomańczuk 11/12 szczegóły
20 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Pracki, Agnieszka Kujawska, Katarzyna Dmitruk, Mirosława Cieślicka 10/12 szczegóły
21 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Katarzyna Dmitruk, Małgorzata Gałązka 11/12 szczegóły
22 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Pracki, Małgorzata Gałązka, Mirosława Cieślicka 9/12 szczegóły
23 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Katarzyna Dmitruk, Małgorzata Gałązka 10/12 szczegóły
24 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Pracki, Małgorzata Gałązka, Mirosława Cieślicka 9/12 szczegóły
25 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Pracka, Katarzyna Dmitruk, Małgorzata Gałązka 8/12 szczegóły
26 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Pracki, Agnieszka Kujawska, Mirosława Cieślicka 10/12 szczegóły
27 (brak danych), (sala nieznana)
12/12 szczegóły
28 (brak danych), (sala nieznana)
13/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.