Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

1.1. Fizjologia 1600-LekM21FIZJ-J
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2. Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013

3. Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Longstaff A: Neurobiologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2006

2. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wykłady:

W1:Opisuje mechanizmy odpowiedzialne za utrzymanie równowagi wodnej i elektrolitowej w organizmie człowieka (B K_W01).

W2:Zna mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci, enzymy biorących udział w trawieniu oraz przebieg wchłaniania produktów trawienia (B K_W18).

W3:Zna konsekwencje nieprawidłowego odżywiania, w tym długotrwałego głodowania, przyjmowania zbyt obfitych i kalorycznych posiłków (B K_W19).

W4:Zna konsekwencje niedoboru i zbyt wysokiego poziomu witamin i minerałów w organizmie człowieka (B K_W20).

W6: Zna podstawy pobudzenia i przewodzenia w układzie nerwowym oraz wyższe czynności nerwowe, a także fizjologię mięśni prążkowanych, gładkich i funkcje krwi (B K_W24).

W7: Zna czynność i mechanizmy regulacji wszystkich narządów i układów organizmu człowieka, w tym układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego i powłok skórnych oraz rozumie zależności istniejące między nimi (B K_W25).

W8:Zna mechanizm działania hormonów oraz konsekwencje zaburzeń gospodarki hormonalnej (B K_W26).

W9:Zna przebieg i regulację funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn (B K_W27).

W10:Zna podstawowe ilościowe parametry opisujące wydolność poszczególnych układów i narządów, w tym zakres normy i czynniki demograficzne wpływające na wartość tych parametrów (B K_W29).

U1: Określa zintegrowaną odpowiedź organizmu człowieka na wysiłek fizyczny statyczny i dynamiczny, ekspozycję na wysoką i niską temperaturę, utratę krwi i odwodnienie, nagłą pionizację, a także przejście od stanu snu do stanu czuwania (B K_U07).

K3: Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie wykładów na podstawie oceny z egzaminu ( 3,0 lub wyższa)

Egzamin odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego ze 100 pytań. Ocena końcowa z egzaminu wynika z poniższej tabeli:

cena procent punktów

bardzo dobra 95 – 100%

dobra plus 88 – 94%

dobra 80 – 87%

dostateczna plus 71 – 79%

dostateczna 60 – 70%

niedostateczna 0 – 59%

Egzamin: W1-W10, U1, U2, K1, K3

Zakres tematów:

Tematy wykładów:

1. Proces filtracji kłębuszkowej i mechanizmy regulacji wewnątrznerkowej: równowaga kłębuszkowo-kanalikowa, autoregulacja miogenna, reg. metaboliczna, kanalikowo-kłębuszkowe sprzężenie zwrotne

2. Mechanizmy transportu kanalikowego. Mechanizmy działania diuretyków w kanaliku nerkowym.

3. Równowaga wodno-elektrolitowa.

4. Równowaga kwasowo-zasadowa.

5. Regulacja wydzielania wewnętrznego. Znaczenie osi podwzgórze- przysadka w regulacji hormonalnej.

6. Molekularne podstawy działania hormonów.

7. Zaburzenia regulacji hormonalnej.

8. Przebieg i regulacja funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn.

9. Regulacja czynności układu pokarmowego.

10. Fizjologia wątroby, rola żółci.

11. Wpływ długotrwałego głodowania, przyjmowania zbyt obfitych posiłków oraz stosowania niezbilansowanej diety na organizm człowieka.

12. Ewolucyjne aspekty procesów fizjologicznych.

13. Biologiczny proces kształtowania orientacji seksualnej człowieka.

Metody dydaktyczne:

• wykład problemowy z prezentacją multimedialną

• wykład informacyjny (konwencjonalny)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Tafil-Klawe, Daria Pracka, Wieńczysława Adamczyk, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Piotr Złomańczuk 208/219 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.