Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia ogólna i nieorganiczna 1710-F1-CHON-J
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Szmal Z., Lipiec T., Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL 1995

2. Pajdowski L. „Chemia ogólna” PWN 2002

3. Bielański A. „Podstawy chemii nieorganicznej” PWN 2004

4. Cotton A.F. „Chemia nieorganiczna podstawy” PWN 1995

5. J. Pawlaczyk i współ. „Materiały do ćwiczeń z chemii analitycznej jakościowej dla studentów I roku farmacji”, Bydgoszcz 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Hulanicki A, Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej, PWN 2012

Efekty uczenia się:

Wykłady: W1 –W8, W15; U1 – U4

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów. Laboratoria: kolokwia pisemne, zaliczenie analiz – zaliczenie ćwiczeń wymaga uzyskania 60% punktów za analizy i kolokwia.

Zakres tematów:

1. Zarys chemii ogólnej i nieorganicznej.

2. Podział kationów na grupy analityczne, wprowadzenie do analizy kationów.

3. Identyfikacja anionów, analiza soli farmakopealnych.

4. Budowa atomu, chemia jądrowa, właściwości izotopów promieniotwórczych w aspekcie ich wykorzystania w diagnostyce i terapii.

5. Rodzaje wiązań chemicznych. Hybrydyzacja.

6. Kinetyka reakcji chemicznych.

7. Rodzaje i właściwości roztworów.

8. Teoria kwasów i zasad.

9. Dysocjacja. Prawo rozcieńczeń Ostwalda.

10. pH – roztworów. Roztwory buforowe.

11. Hydroliza roztworów. Sposób wykorzystania.

12. Iloczyn rozpuszczalności.

13. Procesy utleniania i redukcji. Przewidywanie biegu reakcji redoks.

14. Wstęp do elektrochemii, elektroliza.

15. Związki kompleksowe – budowa, nazewnictwo – zastosowanie w farmacji

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy, prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Stanisław Sobiak 98/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)