Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody i techniki badań w stosunkach międzynarodowych 2751-SM-S1-2-MTB
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Brak
Literatura:

D. Kapiszewski , L. M. MacLean , Field Research in Political Science: Practices and Principles (Strategies for Social Inquiry), Cambridge University Press 2015

Paul M. Kellstedt, The Fundamentals of Political Science Research 2nd Edition, Cambridge University Press 2013

Vivien Lowndes (Editor), David Marsh (Editor), Gerry Stoker (Editor) , Theory and Methods in Political Science (Political Analysis), Red Globe Press; 2018.

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013

J. B. Johnson, H. T. Reynolds, J. D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

B. Krauz-Mozer, Metodologiczne problemy wyjaśniania w nauce o polityce, UJ, Kraków 1992.

C. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.

Elementy metodologii nauki o polityce. Rozważania pojęciowe, red. M. Surmaczyński, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1989.

F. Ryszka, Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, PWN, Warszawa 1984.

J. Such, M. Szcześniak, Filozofia nauki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1985.

S. Nowak, Metodologia nauk społecznych, PWN, Warszawa 1985.

S. Nowak, Metody badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1965.

Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.

W. Phillips Shively, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Ma wiedzę przedmiotową i metodologiczną w zakresie nauk społecznych w kontekście stosunków międzynarodowych i ich powiązaniu z naukami o polityce, historią, ekonomią i prawem

-Zna metodologię badań w zakresie stosunków międzynarodowych i prowadzi badania pod kierunkiem opiekuna naukowego

Umiejętności:

-Poprawnie stosuje poznaną terminologię i metody badawcze z zakresu dyscyplin naukowych, w ramach których prowadzone są badania nad stosunkami międzynarodowymi

-Planuje i organizuje pracę własną oraz zespołową

Kompetencje społeczne:

-Jest gotów do zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesie rozwiązywania praktycznych problemów w zakresie stosunków międzynarodowych

-Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i jest wstanie zdiagnozować własne braki

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny, test

Zakres tematów:

Klasyfikacje i instytucjonalizacja nauki

Sposoby rozumowania w nauce

Rodzaje wiedzy naukowej

Teoria naukowa

Metodologia, metoda naukowa, techniki badawcze

Badania jakościowe i ilościowe

Konceptualizacja, operacjonalizacja, pomiar

Logika doboru próby

Indeksy, skale, typologie

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 201
Arkadiusz Czwołek 35/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)