Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE 2751-SM-S1-3-AP-PWBS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega znajomość wiedzy z przedmiotu, w tym zdolność do precyzyjnego jej przekazania (stosowanie właściwej terminologii) oraz zastosowania w zadaniu problemowym.

Udział w wykładach nie jest obowiązkowy.

Po każdym z wykładów, w czasie ustalonym z całą grupą, studenci mają możliwość podejścia do wejściówki - quizu na platformie moodle rozwiązywanego zdalnie w dowolnie wybranym miejscu (materiał z jednego wykładu). Punkty uzyskane z wejściówek sumują się i są przedstawiane w systemie w formie wyniku procentowego (przy czym liczą się wszystkie quizy, nawet te, do których dany student nie podchodził). Studenci, którzy po zakończeniu semestru uzyskają z rozwiązanych quizów przynajmniej 51% są zwolnieni z egzaminu.

Wynik pomiędzy 51% a 61% gwarantuje ocenę dostateczną (3.0), pomiędzy 61% a 71% dostateczną+ (3.5), pomiędzy 71% a 81% dobrą (4.0), pomiędzy 81% a 91% dobrą+ (4.5), zaś powyżej 91% bardzo dobrą (5.0). Udział w wejściówkach jest dobrowolny.

Studenci, którzy nie zdobędą wystarczającej ilości punktów do zwolnienia z egzaminu, w tym Ci, którzy w ogóle nie podchodzili do wejściówek są zobowiązani do podejścia do egzaminu w formie quizu na platformie moodle rozwiązywanego w sali wykładowej na własnym komputerze. Uzyskanie przynajmniej 51% punktów w poszczególnych wejściówkach zwalnia na egzaminie z danej partii materiału. W wyznaczonym terminie studenci rozwiązywać będą, albo quiz z całości materiału, albo indywidualnie dedykowany im quiz wyłączający już zaliczone tematy. Każdorazowo wynik pomiędzy 51% a 61% gwarantuje ocenę dostateczną (3.0), pomiędzy 61% a 71% dostateczną+ (3.5), pomiędzy 71% a 81% dobrą (4.0), pomiędzy 81% a 91% dobrą+ (4.5), zaś powyżej 91% bardzo dobrą (5.0).

Zakres tematów:

1. Geneza powstania PWBiS

2. Prawo w ramach PWBiS

3. Aspekt instytucjonalny współpracy w ramach PWBiS (proces podejmowania decyzji)

4. Aspekt instytucjonalny współpracy w ramach PWBiS (instytucje, organy, agencje)

5. Prawa podstawowe i obywatelstwo UE

6. Zwalczanie dyskryminacji

7. Swobody przepływ osób, strefa Schengen

8. Migracja i azyl

9. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych

10. Współpraca sądowa w sprawach karnych

11. Współpraca policyjna i celna

12. Walka z przestępczością zorganizowaną

13. Zwalczanie handlu ludźmi

14. Zwalczanie narkomanii i handlu narkotykami

15. Walka z terroryzmem i radykalizacją postaw

Metody dydaktyczne:

Zgodnie z opisem ogólnym przedmiotu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 101
Lucyna Czechowska 15/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.