Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo międzynarodowe 2751-BW-S1-2-BM
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 30 godzin.
Literatura:

Literatura podstawowa jak w sylabusie ogólnym.

Literatura szczegółowa: prace naukowe dotyczące polityki bezpieczeństwa międzynarodowego oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.

Przykładowa literatura:

1. Dębnicki K., Konflikt i przemoc w systemie politycznym Indii, Warszawa 2000.

2. Corm G., Blisko Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, Warszawa 2003.

3. Marshall T., Więźniowie geografii, Poznań 2010.

4. Wojciech Materski, Sowieccy dyplomaci o genezie Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa brw

5. Wojciech Materski, Współkonstruktorzy ładu powojennego. Konfederncja Narodów Zjednoczonych 1943-1945, Warszawa 2015.

6. Roman Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005.

7. Bernard Lewis, Narodziny nowoczesnej Turcji, Warszawa 1972.

8. Bezpieczeństwo. Aspekty polskie i międzynarodowe, red. H. Lisiak, Poznań 2012.

9. Bezpieczeństwo międzynarodowe, red. A. Raciborska, Warszawa 2012.

10. Fiedler R., Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec bliskowschodniego obszaru niestabilności w latach 1991-2009, Poznań 2010.

11. Ł. Fyderek, Pretorianie i technokraci. W reżimie politycznym Syrii, Kraków 2011.

12. K. Górak-Sosnowska, Arabska wiosna. Kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010, Sopot 2016.

13. Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku. Wybrane zagadnienia, red. B. i P. Skulscy, Wrocław 2010.

14. Turcja i Europa. Wyzwania i szanse, red. A. Szymański, Warszawa 2011.

15. Organizacje w stosunkach międzynarodowych, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 1999.

16. S. Michałowski, Bezpieczeństwo ekonomiczne w stosunkach Wschód-Zachód, Warszawa 1990.

17. A. Bryc, Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2008.

18. R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005.

19. Z. Brzeziński, Cztery lata w Białym Domu. Wspomnienia, Warszawa 1990.

20. A. Sacharow, Wspomnienia, Warszawa 1991.

21. B. Clinton, Moje życie, Warszawa 2004.

22. G. W. Bush, Kluczowe decyzje, Warszawa 2011.

23. J. Kiwerska, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 40, 2010.

24. Z. Brzeziński, O Polsce, Europie i świecie 1988-2001, Warszawa 2002.

25. D. Bensimon, E. Errera, Żydzi i Arabowie. Historia współczesnego Izraela, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

Zaznajomienie studentów :

- najważniejsze pojęcia dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego

- organizacją bezpieczeństwa międzynarodowego

- najważniejsze obszary konfliktów na świecie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny składa się z czterech równoważnych części:

1/ geografia polityczna regionów świata

2/ część testowa

3/ część opisowa

4/ charakterystyka 1 wybranej przez studenta lektury (monografii naukowej!) dotyczącej bezpieczeństwa międzynarodowego. Lekturą nie jest podręcznik, tom zbiorowy, artykuł lecz monografia.

Zakres materiału: treść wykładu obowiązkowego oraz ćwiczeń, pogłębiona wiedza wynikająca z pracy własnej studenta obejmująca znajomość procesów dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego ( geneza, przemiany, zapobieganie, rozwiązywanie konfliktów w celu przywrócenia bezpieczeństwa, obszary konfliktogenne).

Zakres tematów:

1. Definicja i istota bezpieczeństwa międzynarodowego.

Podstawowa literatura: Bezpieczeństwo międzynarodowe, R. Zięba (najnowsze wydanie).

2. Narodowa strategia bezpieczeństwa USA po zimnej wojnie (Bush, Clinton, Bush jr.)

- cele, zmiany, wpływy

lektury:

- dokumenty oryginalne dostępne w pdf

- Bezpieczeństwo międzynarodowe, R. Zięba (najnowsze wydanie).

-Haass Richard N. , Rozważny szeryf. Stany Zjednoczone po zimnej wojnie, Warszawa 2004.

- Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, red. Justyna Zając, Toruń 2005.

- Tanner Stephen, Wojny Bushów. Ojciec i syn jako zwierzchnicy sił zbrojnych, Wrocław 2007.

3. Narodowa strategia bezpieczeństwa USA (Obama, Trump) i ich uwarunkowania polityczne

- dokumenty oryginalne dostępne w pdf

Metody dydaktyczne:

Wykład, pokaz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 032
Dorota Michaluk 52/54 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)