Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów 2751-BW-S1-3-OOM
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowe źródła prawa:

Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Wybrane dodatkowe źródła prawa:

Ustawa z 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody

Ustawa z 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.

Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości.

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach

Ustawa z 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

Ustawa z 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym

Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Ustawa z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Ustaw z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej

Ustawa z 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Wybrane opracowania:

Aleksandrowicz T., Ustawa o ochronie osób i mienia, Warszawa 2001.

Bejger W., Stanejko B., Ochrona osób i mienia, Warszawa 2010.

Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. wybrane obszary, red. M. Leszczyński, A. Gumieniak, L. Owczarek, R. Mochocki, Warszawa 2013 (rozdział 3).

Bezpieczny obywatel - bezpieczne państwo, red. J. Widacki, J. Czapska, Lublin 1998.

Grzeszczyk C., Vademecum agenta ochrony i detektywa, Warszawa 1996.

Kaczyński J., Taktyka działań ochronnych. Ochrona osób, Gdańsk 2009.

Korzeniowski E., Podstawy prawne fizycznej ochrony osób i mienia. zbiór obowiązujących aktów prawnych, Kraków 2010.

Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych: komentarz, Warszawa 2012.

Kryłowicz M., Firmy ochrony osób i mienia zapleczem Sił Zbrojnych RP, Toruń 2011.

Ochrona fizyczna osób i mienia. II stopień licencji oraz ochrona imprez masowych, red. J. Wojtal, M. Milewicz, Toruń 2013.

Radziejewski R., Ochrona obiektów szczególnych (...) czy infrastruktury krytycznej? [w:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. studia i materiały, t. I, red. L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk, Szczytno 2011.

Radziejewski R., Siudalski S., Ochrona osób i mienia, Warszawa 2013.

Wybrane periodyki:

Bezpieczeństwo - Ochrona - Systemy.

Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia (1998-)

Ochrona Mienia i Informacji

Przegląd Policyjny

Safety and Security (wydawnictwo internetowe)

Zakres tematów:

Tematy prezentacji:

1. Ochrona VIP-ów w Europie od starożytności do współczesności.

2. Secret Service i zamachu na amerykańskich prezydentów.

3. Ochrona osób w Polsce do 1990 r. i zamachy na VIP-ów.

4. Biuro Ochrony Rządu jako służba ochrony osób.

5. Ochrona osób przez Policję, w tym świadków koronnych.

6. Ochrona osób przez Żandarmerię Wojskową.

7. Agencja detektywistyczna Alana Pinkertona i zagraniczne firmy ochrony osób.

8. Podmioty prowadzące w Polsce działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób.

9. Planowanie i taktyka ochrony.

10. Rozwój ochrony mienia na świecie.

11. Ochrona mienia w Polsce do 1939 roku.

12. Ochrona mienia w Polsce w latach 1944-1989.

13. Fizyczna ochrona mienia.

14. Elektroniczna ochrona mienia.

15. Mechaniczna ochrona mienia.

16. Kontrola dostępu.

17. Systemy alarmowe.

18. Łączność w ochronie mienia i konwojach.

19. Dokumentowanie czynności ochronnych.

20. Ochrona mienia, obiektów i obszarów przez BOR.

21. Ochrona mienia, obiektów i obszarów przez wojskowe służby porządkowe.

22. Ochrona mienia i konwoje Żandarmerii Wojskowej.

23. Ochrona mienia, obiektów i obszarów przez Policję.

24. Służba ochronna i konwojowa Służby Więziennej.

25. Służba ochronna i konwojowa Straży Ochrony Kolei.

26. Służba ochronna i konwojowa Straży Marszałkowskiej.

27. Podstawy prawne prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej w zakresie ochrony mienia.

28. Obszary, obiekty i urządzenia wymagające obowiązkowej ochrony.

29. Wewnętrzne służby ochrony.

30. Taktyka działań ochronnych.

31. Wykorzystanie psów do celów ochronnych.

32. Organizacja konwoju. Taktyka konwojowania.

33. Nadzór nad działaniami ochronnymi.

34. Współpraca służb publicznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w ochronie osób i mienia.

35.Wymogi formalne od kandydatów do służby i pracy w ochronie osób i mienia.

36. Standardy etyczne pracowników ochrony osób i mienia.

37. Predyspozycje psychiczne i fizyczne funkcjonariuszy i pracowników zajmujących się ochroną osób i mienia.

38. Medialny wizerunek firm i pracowników ochrony osób i mienia.

39.Filmowy obraz funkcjonariuszy i pracowników zajmujących się ochroną osób i mienia. Wybrane przykłady.

40. Literacki wizerunek obraz funkcjonariuszy i pracowników zajmujących się ochroną osób i mienia. Wybrane przykłady.

41. Ochrona osób mienia na świecie na przykładzie wybranych rozwiązań.

42. Rodzaje zagrożeń i ich ewolucja w ochronie osób.

43. Rodzaje zagrożeń i ich ewolucja w ochronie mienia.

44. Silne strony i skuteczność ochrony osób i mienia na konkretnych przykładach.

45. Słabe strony i patologie występujące w ochronie osób i mienia.

46. Prognozy zagrożeń i rozwoju ochrony osób i mienia.

47. Ochrona lotnictwa cywilnego w Polsce.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 301
Michał Białkowski 17/24 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 301
Michał Białkowski 24/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.