Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczne aspekty zwalczania terroryzmu 2751-BW-S1-3-PAZT
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

- Sienkiewicz P. (red.), Metody badań nad bezpieczeństwem

i obronnością, AON, warszawa 2010.

- Wiśniewski B. (red.), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach

naukowych, WSO Pol, Szczytno 2011.

- Zimny M.,” Terroryzm samobójczy”, Bellona, Warszawa 2006

- Pierwszy Z-ca Komendanta Głównego nadinsp. K. Gajewski

KG Policji Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego :”Metodyka

uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń

podlegających obowiązkowej ochronie” Warszawa 2014r.

- Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12.10. 2011 r.

w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania

kryzysowego - http://rcb.gov.pl/?page_id=74.

Literatura uzupełniająca:

Kwartalnik „Bellona” Pismo naukowe wydawane przez MON.

Rocznik XCIV Nr 2/2012 (669)

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia praktyczne”

Egzamin pisemny (test) – 20 pytań, ocena pozytywna 14 pkt.

(14 prawidłowych odpowiedzi)

Egzamin praktyczny (losowane 3 pytania ) do realizacji samodzielnie, jedno do realizacji zespołem.

Zakres tematów:

Taktyka przetrwania zagrożenia w warunkach bezpośredniej konfrontacji:

Elementy psychologii agresji

Strategie przetrwania w sytuacji zakładniczej

Typy broni, typy zamachów. Użycie broni napastników do obrony życia.

Taktyka działań kontr terrorystycznych

Elementy obrony przed wzięciem zakładniczym i wymuszeniem

Plany ewakuacji, a praktyczna realizacja przed i po zamachu.

Trening działań ewakuacyjnych wg. zadanych scenariuszy

Elementy taktyki kontr terrorystycznej w terenie zabudowanym / policja ,wojsko /

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, pokaz, prezentacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 147
Patryk Tomaszewski 31/31 szczegóły
2 co drugi piątek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 147
Patryk Tomaszewski 30/31 szczegóły
3 co drugi piątek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 147
Patryk Tomaszewski 27/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.