Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Nowe trendy w projektowaniu i syntezie leków 1719-F-WF77-J
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://moodle.umk.pl/WFarm/course/view.php?id=50
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 3 godziny (Moodle), metody dydaktyczne wykorzystane w kształceniu online:
- metody ewaluacyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. P. Kafarski, B. Lejczak Chemia bioorganiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994

2. R. B. Silverman Chemia organiczna w projektowaniu leków, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004

3. J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit Współczesna synteza organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Źródła internetowe

Efekty uczenia się:

W1: zna właściwości fizykochemiczne substancji leczniczych wpływające na aktywność biologiczną leków.

W2: Zna metody poszukiwania nowych substancji leczniczych.

W3: Zna metody wytwarzania przykładowych substancji leczniczych, stosowane operacje fizyczne oraz jednostkowe procesy chemiczne, ich ekonomikę i ekologię.

W4: Zna metody otrzymywania i rozdziału związków optycznie czynnych.

U1: Wyjaśnia zależność między budową chemiczną a działaniem leków.

U2:Projektuje syntezy substancji czynnych w oparciu o znajomość podstawowych operacji fizycznych i procesów chemicznych oraz kontrolę przebiegu procesu produkcyjnego.

K1: Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach dydaktycznych, posiadanie wiedzy zdobytej podczas wykładów i z obowiązującego piśmiennictwa sprawdzane przez końcowy sprawdzian pisemny (0-10 pkt; >60%).

Procent punktów Ocena

90-100% bdb

81-89% db+

71-80% db

65-70% dst+

60-65% dst

0-59% ndst

Zakres tematów:

1. Projektowanie leków – bioinformatyka. – 3 godziny

2. Proleki.– 3 godziny (Moodle)

3. Strategie poszukiwania struktury wiodącej. – 3 godziny

4. Biokataliza w syntezie asymetrycznej. – 2 godziny

5. „Green chemistry” i ciecze jonowe w syntezie leków. – 2 godziny

6. Metateza, „nanokulki” i polimery ze śladem molekularnym. – 2 godziny

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne

- metody rozwijające refleksyjne myślenie

- metody służące prezentacji treści

- metody wymiany i dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Cytarska 84/120 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.