Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Roślinne składniki suplementów diety stosowanych w prewencji chorób cywilizacyjnych 1713-KI-ZF-ROSSKLDIE
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225 (z późn. zm.)

2. Matławska I (red.): Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji. Wydawnictwo Uczelniane AM, Poznań 2008

3. Jarosz M.: Suplementy diety a zdrowie, wyd. I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008

4. Google Scholar: https://scholar.google.pl/

Efekty uczenia się:

W1. Zna pojęcia: choroby cywilizacyjne, suplement diety, profilaktyka.

W2. Zna przykładowe składniki roślinne dostępnych na rynku preparatów o charakterze suplementów diety.

U1. Potrafi wskazać znaczenie suplementu diety dla zdrowia człowieka na podstawie składu preparatu.

U2. Potrafi zaproponować hipotetyczny skład suplementu diety na bazie składników roślinnych.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja multimedialna sporządzona według podanych wytycznych. Przyjęta skala ocen jest zgodna z obowiązującą w Uczelni (oceny przypisane do zakresu procentowego opanowania kryteriów)

92 – 100 % Bardzo dobry; 84 – 91 % Dobry plus; 76 – 8% Dobry; 68 – 75 % Dostateczny plus; 60 – 67 % Dostateczny; 0 – 59 % Niedostateczny

Zakres tematów:

1. Choroby cywilizacyjne – definicja, podłoże, przykłady.

2. Surowce roślinne stosowane w profilaktyce otyłości.

3. Surowce roślinne stosowane w profilaktyce schorzeń układu krążenia.

4. Surowce roślinne stosowane w profilaktyce cukrzycy i miażdżycy.

5. Bezpieczeństwo stosowania suplementów diety zawierających składniki roślinne.

Metody dydaktyczne:

Wykład konserwatoryjny z zastosowaniem prezentacji multimedialnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.