Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komentarz publiczny 2051-KON-KoP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Artur Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów; Verso, Kraków 2006.

2. Chaim Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

3. Krzysztof Szymanek, Sztuka argumentacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

4. Heinz Lemmermann, Szkoła retoryki, Astrum, Wrocław 1997.

5. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Universitas, Kraków 2000.

6. Walery Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Universitas, Kraków 2002.

7. Oliver Thomson, Historia propagandy, Książka i Wiedza, Warszawa 2001.

8. Aneta Załazińska, Michał Rusinek, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Znak, Kraków 2005.

9. Andrzej Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać, Text, Wrocław 1999.

10. Matthew A. Baum, Philip B.K. Potter, The Relationships Between Mass Media, Public Opinion, and Foreign Policy: Toward a Theoretical Synthesis, https://sites.hks.harvard.edu/fs/mbaum/documents/BaumPotter_AnnualReview2008.pdf

11. Franziska B.Keller, David Schoch, Sebastian Stier, Yang JungHwan, Political Astroturfing on Twitter: How to Coordinate a Disinformation Campaign, "Political Communication" 2019, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10584609.2019.1661888?scroll=top&needAccess=true

12. Nathan Walter,Jonathan Cohen, R Lance Holbert, Yasmin Morag, Fact-Checking: A Meta-Analysis of What Works and for Whom, "Political Communication" 2019, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10584609.2019.1668894

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach – prowadzący dopuszcza możliwość jednej nieobecności podczas ćwiczeń w semestrze (niezależnie od powodu nieobecności).

2. Do zaliczenia semestru konieczne jest również uzyskanie:

a. co najmniej pięciu pozytywnych ocen

z aktywności – zdobytych podczas dyskusji, wystąpień.

b. zaliczenie pracy pisemnej – recenzji książki wydanej w przeciągu dwóch ostatnich lat, której treść pokrywa się z przedmiotem zajęć lub sprawozdania z konferencji bądź też innego wydarzenia

c. aktywny udział w organizowanych podczas zajęć debatach.

3. Ocena semestralna stanowi średnią ocen uzyskanych z aktywności podczas zajęć.

Zakres tematów:

1. Sztuka komentarza: kompozycja, styl, język.

2. Jak komentować bieżące problemy polityczne kraju?

3. Komentowanie aktualnych kwestii gospodarczych.

4. Komentowanie najbardziej palących problemów społecznych kraju.

5. Sztuka komentarza a propaganda. Kwestia prawdy.

6. Komentarz a sztuka autopromocji. Public relations w polityce.

7. Mistrzowie komentarza: jak uczyć się od innych?

8. Udział w debacie publicznej na wybrany temat o charakterze

polityczno-społecznym (aranżacja debaty telewizyjnej).

9. Dobry i zły komentarz: próba podsumowania

Metody dydaktyczne:

1) pokaz multimedialny; 2) analiza aktów normatywnych 3) dyskusja dydaktyczna, 4) metoda casusowa.

Studenci aktywnie uczestniczą w zajęciach, bardzo często przeprowadzane są różnego rodzaju symulacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 201
Joanna Marszałek-Kawa 25/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.