Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia żywności i biopierwiastków 0600-S2-Spec-ChZB
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI

1. W. Seńczuk (praca zbiorowa), Toksykologia, PZWL, Warszawa, 1994.

2. J.K. Piotrowski (praca zbiorowa), Podstawy toksykologii, WNT, Warszawa 2008.

3. Z.E. Sikorski (praca zbiorowa), Chemia żywności, WNT Warszawa 2002.

4. J. Brandys (praca zbiorowa), Toksykologia - wybrane zagadnienia, Wyd. UJ. Kraków 1999.

5. S. Ball, Toksykologia żywności bez tajemnic, Medyk, Warszawa 1998.

6. H. Gertig, Żywność a zdrowie, PZWL, Warszawa, 1996.

7. N. Nikonorow, Toksykologia żywności, PZWL, Warszawa, 1990.

8. W. Sobczyk, Substancje obce w żywności. Żywność bezpieczna, WNAP, Kraków, 2000.

9. J.P. Kluczek, A. Kojder, Mikotoksyny w zarysie, Wydawnictwo Uczelniane ATR Bydgoszcz 2000.

Efekty uczenia się:

TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI

Efektem kształcenia będzie zdobycie przez studenta wiedzy na temat toksycznego wpływu wielu substancji chemicznych, promieniowania jonizującego i środowiska na produkty żywnościowe. Student pozna metody ograniczania toksyczności żywności.

K_W01, K_W02, K_W14

Student potrafi: przewidzieć potencjalne wystąpienie zagrożenia związanego z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, zapobiegać występowaniu poszczególnych zagrożeń, dokonać analizy zagrożeń i dokonać ich eliminacji, potrafi samodzielnie wyszukać informacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim i angielskim; przedstawia wyniki pracy w formie samodzielnie przygotowanego referatu.

K_U01, K_U08

Student:

- dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski,

- zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności i jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń,

- nawiązuje współpracę w zespole,

-zna potencjalne zagrożenie związane z wykorzystaniem związków chemicznych i nowych materiałów w gospodarce,

K_K01, K_K02, K_K03, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia – opracowywanie i referowanie wybranych przez studentów zagadnień rozszerzających zakres wykładów (ocenie podlega sposób prezentacji i aktywność na zajęciach – waga 40%)

Zakres tematów:

Prezentowane będą podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu toksykologii żywności obejmujące m.in: trucizny, zatrucia, toksykologię związków chemicznych występujących w żywności, toksykologię związków chemicznych celowo dodawanych do żywności, szkodliwe związki chemiczne występujące surowcach i produktach żywnościowych wskutek zanieczyszczenia środowiska naturalnego (m.in. metale ciężkie, pestycydy, dioksyny, WWA itp.). Omówione zostanie także oddziaływanie toksyn na organizm człowieka.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia – opracowywanie i referowanie wybranych przez studentów zagadnień

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Łakomska, Mateusz Jakubowski 7/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Łakomska, Mateusz Jakubowski 7/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Łakomska, Mateusz Jakubowski 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)