Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Classical Greece and the birth of western art 1201-OG-EN-CGBWA
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: - Lecture hours – 30 h.
- Consultations with the teacher – 2 h.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- Independent study (reading the literature, library and on-line sources) – 20 h
- Independent study (preparing the final paper) – 15 h

Total: 67 h.

Literatura:

Carpenter T. H., Art and Myth in Ancient Greece, London 1991.

Castriota D., Myth, Ethos and Actuality. Official Art Fifth-Century B.C. Athens, London 1992.

Francis E. D., Image and Idea in Fifth-Century Greece, London 1990.

Henle J., Greek Myths. A Vase Painter's Notebook, London 1973.

Rutter N.K., Sparks B.A., Word and Image in Ancient Greece, Edinburgh 2000.

Shanks M., Art and the Greek City State, Cambridge 1999.

Shapiro H.A., Art and Cult under the Tyrans in Athens, Mainz 1989.

Efekty uczenia się:

- one has a basic knowledge about the place and importance of archeology in the system of sciences and has a knowledge about the subject and methodological specificity of ancient archeology (K_W01)

- one knows the basic concepts and terminology used in archeology and other humanities, in particular cultural history and anthropology in the field of ancient culture (K_W02)

- one knows and understands the basic methods of analysis of various cultural products and the interpretation of ancient archaeological finds in the process of study the material and symbolic culture (K_W07)

- one has basic research skills, including formulation and analysis of research problems, selection of research methods and tools, development and presentation of results, allowing to solve problems in the fields of science and scientific disciplines appropriate for archaeological sources related to the symbolic and everyday life sphere (K_U02)

- one is able to recognize different types of culture products specific to the discipline being studied and perform their critical analysis and interpretation using typical methods to determine their content and meanings, including chronological and cultural belonging, and functions related to the symbolic and religious sphere (K_U05)

- one is aware of the responsibility for preserving the cultural heritage of the antiquity (K_K03)

understands the role of the humanities, its relations and cooperation skills in shaping social ties at the local and supra-local level (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

The evaluation based on the positive grade of the written test.

Zakres tematów:

1. Preliminary issues: conceptual system helpful in the study of the Greek archaeology and art.

2. Methodology of iconographic analyse in the Greek art.

3. Greek myths as the main subject of representations of the Greek art.

4. Olympic pantheon: development of the iconography, subjects and attributes associated with the most important Greek deities.

5. Poems of Homer as the source of the inspiration and the creator of artistic styles in the archaic and classical Greek art.

6. Greek heroes: Argonauts and heroes of Troy as the example of the mythological tradition of the Greek polis citizens.

7. Architecture and the Greek sculpture as the depiction of the religious and moral values in Greek world.

8. The political and military power shown by the mythological symbolism in Greek art.

9. The influence of the literature and the theatre on the development of the Greek iconography.

10. Mystery in Greek religion – the symbolism of the rituals in ancient Greek iconography.

Metody dydaktyczne:

Teaching method: informative lecture (conventional) with multimedia presentation.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 10:00 - 11:30, sala IV
Inga Głuszek 28/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Historycznych - Instytut Archeologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)