Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo karne 1300-PK-NJ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

J. Lachowski, A. Marek, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2013;

Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna oraz cześć szczególna (cztery tomy), (red. R. Zawłocki, M. Królikowski), Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013, 2014, 2015;

Efekty uczenia się:

Nabycie umiejętności stosowania przepisów prawa karnego w praktyce podczas rozwiązywania kazusów , zawierających określone stany faktyczne w konkretnym problemem prawnym.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny. Egzamin pisemny polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru oraz na rozwiązaniu kazusu . Student musi uzyskać pozytywną ocenę z obydwu części. Egzamin ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na cztery pytania: trzy z części ogólnej i jedno z części szczególnej prawa karnego.

Zakres tematów:

1. Źródła prawa karnego.

2.Zasady obowiązywania ustawy karnej.

3. Struktura przestępstwa;

4. Formy popełnienia przestępstwa;

5. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną

6. Środki reakcji na czyn zabroniony i zasady ich stosowania.

7. Przedawnienie i zatarcie skazania.

8. Typy przestępstw określone w kk z 1997r.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, w ramach którego prowadzący prowadzi dyskusję z uczestnikami zajęć na tle różnych instytucji prawa karnego, odpowiada również na pytania zainteresowanych. Podczas zajęć prowadzący eksponuje kwestie sporne, które znalazły swe odzwierciedlenie w praktyce oraz w doktrynie, przedstawia je na przykładach, które na wykładzie poddawane są dyskusji. Studenci otrzymują również zadania do rozwiązania w domu (kazusy).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:10 - 18:35, sala Audytorium_D
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 16:10 - 18:35, sala Audytorium_D
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:30 - 15:55, sala Audytorium_D
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 10:40 - 13:05, sala Audytorium_D
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 10:40 - 13:05, sala Audytorium_D
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, sala Audytorium_D
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, sala Audytorium_D
Janusz Bojarski, Jerzy Lachowski 56/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)